Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021 – viktiga upptäckter av betydelse för kronisk smärta

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har i måndags 2021-10-04 beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2021 ska tilldelas forskarna David Julius och Ardem Patapoutian för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring.

Nobelpristagarnas forskning förklarar hur värme, kyla och mekaniska stimuli omvandlas till nervsignaler. De så kallade ”TRP-kanalerna” är centrala för förmågan att uppfatta temperatur och ”Piezo-kanalerna” registrerar beröring, proprioceptionen och behövs även för reglering av blodtryck, andning och erytrocyternas volym. Forskargrupperna hoppas att upptäckterna av dessa jonkanaler kan agera som måltavlor för att utveckla nya och bättre behandlingsstrategier vid en rad olika sjukdomstillstånd, exempelvis mot kronisk smärta.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan