FoMM, Forum on Manual Medicin, Nordens största kongress inom manuell medicin.

Idag den 19:e november hålls den årliga kongressen för manuellmedicinare arrangerat av Svenska Naprapatförbundet. I år fyller det Svenska Naprapatförbundet 50 år och detta uppmärksammas med temat ¨The big five – Sveriges fem största idrotter¨, vanliga skador, prevention, behandling och rehabilitering.” Naprapathögskolan finns på plats för att ta del av både presentationer, möta kollegor samt för att fira jubileet.
För att presentera utvecklingen inom utbildningen har Naprapathögskolan producerat en kortare video där kollegiet informerar om bland annat den tekniska utvecklingen i form av FSTT (Force Sensing Table Technology), den pedagogiska utvecklingen samt om det gemensamma masterprogrammet med XAMK i Finland.

Kongressen är öppen för såväl yrkesverksamma naprapater som naprapatstudenter. För er studenter som ännu inte deltagit kan det varmt rekommenderas då det är ett värdefullt tillfälle att ta del av intressanta föreläsningar, givande diskussioner samt skapa värdefulla framtida kontakter inom yrkeskåren.

Naprapathögskolan önskar arrangörer och deltagare en lyckad kongress!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan