Naprapathögskolan logo

8 anledningar att välja Naprapathögskolan

  • omväxlande studier med både teoretiska, praktiska och kliniska ämnen
  • tidig patientkontakt redan från andra terminen
  • merparten av kurserna inom huvudämnet naprapati och idrottsmedicin
  • utbildning med mycket ”feed-back” på individnivå
  • möjlighet att individanpassa studierna för elitidrottande studenter
  • engagerade lärare och forskare
  • god sammanhållning bland studenterna
  • god arbetsmarknad och högst sysselsättningsgrad av alla yrken inom svensk hälso- och sjukvård