Studenter Naprapathögskolan

C-uppsatser på Naprapat­högskolan

Stort grattis till alla studenter i årskurs fyra som redovisat sina C-uppsatser! Hårt arbete lönar sig, ni har presterat mycket bra och intressanta C-uppsatser som bidrar till ökad kunskap inom naprapati.
Tack också till alla opponenter, examinatorer, moderatorer och alla ni i publiken som aktivt tagit del av presentationerna och kommit med konstruktiva frågor. Som jag inledningsvis poängterade inför dessa tre intensiva dagar så är C-uppsatserna en mycket viktigt kvalitetsfaktor inom utbildningen.
Examinator HC Holmberg Naprapathögskolan
Så här summerar en av examinatorerna C-uppsatsdagarna på Naprapathögskolan. Hans-Christer Holmberg, professor i idrottsvetenskap och naprapat.

”Det har varit mycket fina dagar på Naprapathögskolan. Som naprapat och idrottsforskare är jag imponerad över arbetenas kvalité, studenternas stora engagemang med många bra muntliga presentationer, spännande opponering och efterföljande diskussioner. 

Förutom att examensarbetena på ett positivt sätt befrämjar studenternas kunskapsutveckling ger de nya perspektiv och stimulerar ett kritiskt förhållningssätt.

Naprapathögskolan är en viktig hub inom kunskapsområdet manuell medicin och bidragen från studenterna och deras spännande interaktion med kompetenta och erfarna handledare leder till ny innovativ kunskap och bidrar till att utveckla fältet.

H-C Holmberg”