Victor Lyberg

Forum on Manual Medicine 2018

Naprapathögskolan på plats vid Svenska Naprapatförbundets (SNF) Forum on Manual Medicine (FoMM) kongress vid Aronsborg, Bålsta. Temat för året är ”Manuellkognitiv terapi – framtidens kombination?”.

Pre-congress & workshops på Naprapathögskolans

FoMM inleddes på torsdagen med pre-congress workshops i Naprapathögskolans lokaler där skolans lärare leg. naprapater Mia Thuresson och Mimmi Linder hade en praktisk workshop i ”Modern ledmanipulation”. Även inbjudna föredragshållarna Tim Beames och Wim Dankaerts inledde diskussionerna kring temat manuellkognitiv terapi.

FoMM 2018

Torsdagens diskussioner följdes upp med intressanta föredrag av Beames och Dankaerts under fredagen och dessutom föredrog leg. naprapat Annett Selheden hur man kan vara manuellterapeut och samtidigt använda moderna kognitiva verktyg. Sammantaget innehöll fredagen många intressanta infallsvinklar för naprapater då det visar på vikten av bemötande och kommunikation mellan terapeut och patient. Mycket går ut på att minska patientens oro över att ”något är fel i kroppen”. Dessutom hade docent Eva Skillgate med forskarkollegorna Martin Asker, Titti Lilje och Fredrik Johansson en uppdatering om forskningsläget inom MUSIC-gruppen vid KI. Ett uppskattat inslag där många projekt involverar Naprapathögskolans studenter. Fredagen avslutades med en inspirationsföreläsning av ”SaraClaes” om normer, programmeringar och värderingar som styr vårt liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Mycket underhållande och tänkvärt! På kvällen var det festlig bankett som ”förgylldes” av att Victor Lyberg, student vid Naprapathögskolan, tilldelades Robert Möllers träningsmedicinska stipendium 2018. Grattis, snyggt jobbat!

Lördagens konvent började med givande gruppdiskussioner där det bl.a. framkom att medlemmarna önskar ”påbyggnadskurser” från Naprapathögskolan. Kul att konstatera att vi inför höstterminen 2018 kommer att satsa just på detta då Jonas Gustrin anställts för att driva detta projekt.

Under lördagen hade Naprapathögskolan även en kort presentation med fokus på följande:

  • gemensamma strategiska frågor som rör utbildning & förbund
  • ”manuellkognitiv terapi” ur ett utbildningsperspektiv
  • utfallet av nackmanipulationskursen
  • satsningar och resultat inom klinisk naprapati

Här kan du hitta presentationen i sin helhet > Naprapathögskolan FoMM 2018

Sammanfattningsvis ett mycket givande FoMM, där vi från Naprapathögskolan kan konstatera att vi driver en utbildning som går i linje med det som presenterades vid kongressen, dvs att vi med ny kunskap om tex. manuellkognitiv terapi kan stärka naprapatins yrkesprofil.

Stort tack till Svenska Naprapatförbundet för ett väl genomfört FoMM 2018!