Campus Albano

Studierektor för naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm

Naprapathögskolan söker en studierektor för naprapatprogrammet som ska leda och ansvara för arbetet med utvecklingen av utbildningsprogrammet. Fokus ligger på den pedagogiska utvecklingen och den fortsatta utvecklingen mot evidensbaserad utbildning.

Inom ramen för tjänsten ingår viss undervisning. Arbetet utförs tillsammans med utbildningens andra studierektor och rapportering sker till rektor.

Tjänstens omfattning: 80-100%, 6 månader provanställning, därefter tillsvidareanställning

Tillträde: 2018-04-01

Ansökan: Ansökan skall bestå av ett personligt brev (max 400 ord) samt CV och tillsänds Rektor Helène Schulte, helene.schulte@nph.se senast 2018-02-15

I brevet skall den sökande beskriva:

 • Varför man söker tjänsten
 • Varför man tror att man är lämplig för tjänsten
 • Sin syn på hur naprapatprogrammet bör utvecklas de kommande åren
 • Sin syn på hur Naprapathögskolan skall vara en attraktiv utbildning att söka

Kravprofil:

 • Minst 4 årig högskoleutbildning, helst inom medicin och i synnerhet manuell medicin/naprapati
 • Fördelaktigt om den sökande har ett etablerat forskningsintresse

Vi söker dig som:

 • Är en entusiastisk ledare med stort intresse för pedagogik, hälso- och sjukvård och evidensbaserad utbildning
 • Har god kännedom om naprapati och erfarenhet av högskoleverksamhet
 • Är skicklig på att kommunicera i tal och skrift
 • Uppskattar daglig kontakt med studenter och sätter studenten i fokus
 • Vill vara en del av skolledningen och lojalt stå bakom i organisationen fattade beslut.

Studierektorerna har tillsammans följande ansvarsområden:

 • Utformning av undervisningen
  • Driva utvecklingen i pedagogisk och metodiska frågor och föreslå åtgärder som ligger till grund för utvecklingen av utbildningen i allmänhet och i synnerhet inom huvudämnet naprapati
  • Organisera så att undervisningen och examinationer genomförs i överensstämmelse med fastställda utbildnings-, studie- och kursplaner och i samråd med övriga gällande regler och föreskrifter. Ansvara för att kursplaner och kurslitteratur alltid är uppdaterade.
  • Studierektor planerar och utvecklar kurser, rekryterar lärare och skriver avtal.
  • Säkerställer att introduktion, vägledning och feed-back till lärare genomförs.
  • Pedagogisk planering av schemaläggningen och det administrativa schemaarbetet.
 • Studentärenden
  • Hantering av studentärenden, t.ex dispenser, studieuppehåll, studievägledning och studiesociala ärenden.
  • Registrering och rapportering av studieresultat till CSN enligt föreskrift och tidsplan.
 • Fortlöpande kvalitetssäkringsarbete
  • Utvärdering av utbildningen t:ex kursvärderingar, patientenkäter samt uppföljning och återkoppling till studenter och lärare.
 • Kommunikation
  • Fortlöpande information till studenterex klassinformationsmöten
  • Fortlöpande information till lärare t.ex. kursmöten
  • Omvärldskontakter rörande utbildningen, t.ex föredrag inför intressenter, deltagande vid öppet hus, utbildningsmässor, kongresser och andra aktiviteter.
 • Övrigt
  • I samråd med rektor ta fram budget enligt de anvisningar som lämnas av ledningsgruppen samt ansvara för att ekonomisk och pedagogisk resultatuppföljning inom det egna ansvarsområdet sker.
  • Känna till och följa lagar, föreskrifter och handlingsplaner för arbetsmiljön samt verka för ett gott arbetsklimat samt i övrigt fullgöra de uppgifter som rektor bestämmer.

Den sökande förväntas ha följande IT-kunskaper:

 • Mycket god datorvana i Windows-miljö samt goda kunskaper i Google apps (G-suite) och Microsoft Office. Erfarenhet från arbete med molnbaserade affärssystem och/eller skoladministrativa system är meriterande.

För mer information vänligen kontakta:

Helène Schulte
Rektor
Leg. läkare, Med. doktor

 Naprapathögskolan
Kräftriket 23A
114 19 Stockholm
Tel: +46 (0)8-16 01 20

2018 Studierektor