Naprapati även för sjukskrivna

”I Sverige är rygg- och nackbesvär några av de vanligaste orsakerna till både kort- och långvarig sjukskrivning samt förtidspensionering. Trots detta har bara en liten andel av landstingen i Sverige avtal med naprapater eller liknande kroppsterapeuter som kan erbjuda adekvata och beprövade behandlingsalternativ. Studier har visat att en naprapat kan vara ett bra alternativ till en ortoped för vissa besvär. Möjligheten att få den typen av behandling är beroende av att patientens landsting har ett sådant avtal. Att valet av bostadsort påverkar människors möjligheter till olika rehabiliteringsinsatser är inte bra. Därför bör landstingen i större utsträckning erbjuda fler erkända behandlingsmetoder än de konventionella. Människor möjligheter till effektiv rehabilitering är avgörande för deras möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Rehabilitering eller förebyggande behandling är idag förmåns- och skattefri. Det bidrar till att många yrkesarbetande människor kan få tillgång till effektiva behandlingar via sina arbetsgivare, utan att behöva betala höga avgifter. Sedan ett par år tillbaka klassificerar Skatteverket naprapatbehandlingar som privat sjukvård vilket har bidragit till att allt fler arbetsgivare erbjuder dessa som en förmån till de anställda. Dessa initiativ från företagens sida är glädjande. Vårt samhälle behöver en större flexibilitet kring rehabiliteringsinsatser och förebyggande behandling.

Det är dock inte rimligt att anta att behovet av exempelvis naprapatbehandlingar bara finns hos den yrkesarbetande befolkningen. När du står långt från arbetsmarkanden är insatser som dessa viktiga för att öka möjligheterna att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Av de cirka 1,5 miljoner naprapatbehandlingarna som utförs varje år i Sverige är bara närmare 2-3 procent offentligt finansierade. Här finns det en möjlighet till förbättring av systemet och landstingen behöver se över hur även dessa patienters kan få tillgång till den sortens behandling.

Förutom den positiva effekten för patienterna i form av ökade behandlingsmöjligheter kan även landstingen dra nytta av ett ökat utbud av alternativa behandlingsmetoder. Många patienter får vänta länge i kön och när de väl får en tid hos ortoped görs ingen behandlingsinsats. Samtidigt får patienter med allvarligare problem vänta onödigt länge. En studie från Blekinge Kompetenscentrum visar att en naprapat kan vara lika effektiv som en ortoped för vissa patienter. Det i sin tur ger en avlastning för landstingen och kortar därmed vårdköerna till ortopeden för övriga patienter. De samhällsekonomiska effekterna av att patienter inte behöver stå lång tid i kö till behandling är betydande. De enskilda människornas vinst av att snabbt få hjälp bör inte heller underskattas.

Att erbjuda människor adekvat vård och möjligheter till snabb rehabilitering är en viktigt och utmanande uppgift för landstingen. De lovande resultaten från studien i Blekinge öppnar upp för möjligheten att en stor andel av kort- och långtidssjukskrivna i Sverige snabbare skulle kunna återgå till arbetslivet. Men det är då avgörande att de i större utsträckning erbjuds erkända behandlingar som naprapati som komplement till den ordinarie sjukvården. Vinsterna för samhället och för de enskilda människorna är stora och jag välkomnar ett sådant initiativ från de ansvariga i landstinget.”

Marta Obminska
Riksdagsledamot för Uppsala län (M)