Neurologisk undersökningsmetodik & screening – Refreshmentkurs
15 november 2019

Teoretiska kunskaper & praktiska verktyg för evidensbaserad screening.