Träna och coacha unga idrottare – Refreshmentkurs

Denna kurs riktar in sig på området prevention och prestationsträning under ungdomsåren. Vi tar upp och diskuterar muskelns- och senans utveckling, en del vanliga rygg- och axelrelaterade besvär.
Datum kommer inom kort.