50 % kvinnor på naprapaprogrammet

Under veckan har internationella kvinnodagen uppmärksammats.
Kvinnors möjlighet att skaffa utbildning och yrkesarbete är en av de största händelserna sedan mitten på 1800-talet och har förändrat det svenska samhället i grunden. Sedan 2017 har samtliga lärosäten haft i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering, vilken är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen för ett jämställt samhälle.

Hur ser det då ut inom naprapatin? Glädjande nog kan vi konstatera att andelen kvinnliga studenter vid Naprapathögskolan uppgår till ca. 50%. Även när det gäller personal och lärare kan vi konstatera att könsfördelningen är tillfredsställande jämn. Slutligen inom yrkeskåren visar statistik från Socialstyrelsen att naprapater ligger i toppskiktet bland all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller könsfördelning.

Även om ovanstående summering ser tillfredsställande ut när det gäller könsfördelningen inom utbildningen och yrkeslivet, så måste vi självklart fortsätta arbetet vid Naprapathögskolan för en breddad rekrytering och en utbildning på lika villkor, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder, religion och/eller social bakgrund.

Vänliga hälsningar,


Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan