Antagningen till naprapat­programmet har tagit fart!

Vårens antagning till naprapatprogrammet med start i augusti har tagit fart!
Förra årets ökade antalet ansökningar med nästan 20% jämfört med året innan. Vi kan redan nu konstatera att det ökade intresset för naprapatprogrammet håller i sig!

Skolledningen för nu diskussioner i olika forum för att besluta hur vi på bästa möjliga sätt kan möta det ökade intresset. Fastslaget är att termin 1 kommer att ges i form av  “hybridundervisning”. Det innebär att all undervisning är teoretisk och kan tas på distans, dvs. både lektioner, seminarier och examinationer kan du som student ta del av varhelst det passar dig bäst. För de studenter som önskar kan man också välja att vara på plats i Naprapathögskolans lokaler vid de mer studentaktiverande delarna av undervisningen dvs. seminarier, pluggstugor etc. Oavsett vilken typ av närvaro man väljer som student ska man ställa sig in på att medverka aktivt. Lektionerna spelades dessutom in så att man i lugn och ro kan se dem i efterhand, hur många gånger man vill.

Under termin 2 kommer däremot mer praktiska och även kliniska kurser att schemaläggas. Efter avslutad årskurs 1 kan man som student om man har klarat alla kurser ansöka om diplom som både Massageteraput och Personlig tränare. De digitala lösningarna och utbildningsplattformen som Naprapathögskolan har infört medför lättillgängliga lösningar, allt för att man som student ska tycka att studierna är stimulerande!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan