Campus Albano BSK Arkitekter

”Att lära sig flyga samtidigt som planet lyfter”

Sedan den 18:e mars har alla landets högskolor och universitet arbetat intensivt med att snabbt ställa om undervisningen till mer digitala former. Någon uttryckte det “som att lära sig flyga samtidigt som planet lyfter”. Kanske stämmer det ganska bra!

Naprapathögskolan var väl förberedda att erbjuda anpassade undervisningsformer. Anledningen är att vi sedan länge planerat för flera moment rörande digitalisering av undervisningen samt högre grad av studentaktiverande metoder. Ett arbete som har gott stöd i pedagogisk forskning och som gett oss stora fördelar när kraven på tillgänglighet i undervisningen nu snabbt förändras.

Naprapathögskolans fokus är, som alltid, att leverera undervisning av hög kvalitet. Har vi då lyckats att med vårt mål – är studenterna nöjda med undervisningen? Utvärderingar som gjorts av alla inskrivna studenter vid Naprapathögskolan sedan omställningen visar att cirka 80% har svarat 4 och 5 på en 5-gradig skala, dvs att de är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen. Det gör oss mycket glada!

Med dessa positiva siffror vill jag ännu en gång tacka för ett extremt gott samarbete under de senaste veckorna!

Dessutom hoppas jag att alla får en, om än annorlunda, fin påskhelg!

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan