Auskultation – ett årligt moment

Ett årligt moment som har lagts in i kursplanen de senaste åren är att studenterna gör en dag ute i arbetslivet hos en legitimerad naprapat där man gör auskultation.

Under denna dag ser studenterna hur det arbetas ute på fältet med bemötande, behandlingstekniker, behandlingsplan och allt annat som jobbet ger. Skolan har en del frågeställningar som de vill att man ska reflektera över. Frågorna handlar om professionellt bemötande, hälsa/ohälsa, jämställd behandling, förhållningssätt i ett biopsykosocialt perspektiv och det egna kunskaps behovet. Det är bra frågor att ställa sig och se hur dagens legitimerade naprapater handskas med det, även om det är så mycket mera som en dag av auskultation ger. Beroende på vem/vilka som man besöker så får man olika bilder av synsätten och deras arbete för att främja den patientcentrerade vården. 

Reflektioner

Jag upplevde att jag lade märke på olika saker under det två dagar som det har blivit än så länge. Första dagen som var i våras gav en bild på hur stort spektra av olika människor vi arbetar/behandlar med. Fick en ögonöppnare att det är viktigt att få en bild på vad patienten förväntas av besöket för denna dag fick mig att se att kliniken jobbade med patientcentrerad vård även om jag för många år sedan tyckte att kliniken inte var bra när jag sökte hjälp där.  

Senast genomförda dag gav mig ett annat perspektiv på att jag har kommit en bit på väg i min vandring för att bli en naprapat. Jag hängde med i tänket på hur patienten skulle behandlas, reflekterade hur man på ett enkelt men bra sätt kan förklara hur kroppen fungerar för patienten som ett led i att utbilda patienten kring deras situation. Dagen gav en påminnelse om att man har utvecklats på det professionella, personliga och behandlande planet även om det känns som man går i samma spår och kör på. 

Bra att utbyte erfarenheter 

Tror att det är viktigt att besöka olika kliniker, terapeuter och andra kollegor ibland för se hur man arbetar, handskas med vardagen och utbyta erfarenheter för utvecklas och få energi att jobba vidare. 

Seminariet hålls i samband med dessa dagar där man utbyter tankar, erfarenheter och där märker man också hur olika man arbetar på de olika klinikerna. Det kan bli lite enformigt att köra samma frågor år från år, särskilt eftersom man ser så mycket annat som kan vara mer givande att delge för varandra kring det kliniska arbetet när frågorna är lite komplexa skrivna. 


Vänliga hälsningar,

Naprapatstudent, ÅK 2