Avnämarundersökning – arbetsgivarens perspektiv på utbildning och kompetenskrav

Naprapathögskolans målsättning är att erbjuda den studerande en vetenskaplig och professionsinriktad miljö där verksamheten bedrivs med nära koppling mellan forskning, utbildning och kommande yrkesliv. Under de senaste tre åren har en ny Utbildningsplan arbetats fram vid Naprapathögskolan. Arbetet har skett i samverkan mellan skolledning, undervisande lärare, forskare och studenter. Tre centrala delar i den nya Utbildningsplanen är: pedagogiska verktyg, god forskningsanknytning och anställningsbarhet.

Målsättning:

  • att erbjuda utbildning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet,
  • att förmedla ett kritiskt förhållningssätt och en förståelse för vikten av att ständigt inhämta ny kunskap,
  • att utbilda naprapater som är trygga i sin yrkesroll och självständigt kan ta ansvar i enlighet med sin yrkeslegitimation, och
  • att utbilda naprapater som aktivt kan bidra till utvecklingen av professionen.

Syftet med undersökning är att ta reda på om utbildningarna svarar mot avnämarnas och arbetsmarknadens behov, dvs.att de examinerade studenterna ska vara anställningsbara. 

Undersökningen i form av en enkät kommer att skickas ut till arbetsgivare i såväl Sverige som Norge under våren 2023.

Hoppas på många värdefulla synpunkter för utvecklingen av naprapatprogrammet!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan