Björnskolan i Tanzania 

Björnskolan i massajbyn Kwamadule, Tanzania invigdes 2014 och är döpt efter Naprapathögskolans grundare Björn J:son Berg. Initiativtagare till projektet är Yvonne Andersson. Yvonne har tidigare varit riksdagsledamot och under många år ordförande i Naprapathögskolan rådgivande styrelse. Läs hennes berättelse om Björnskolan.

“Inom ramen för mitt uppdrag som riksdagsledamot genomförde jag, Yvonne Andersson, en studieresa till Tanzania. Syftet var att få en uppfattning om hur SIDA medel användes till skolverksamhet. Medföljande var maken Jan-Willy. Ledsagarna Maj-Britt och Kent Fager, som under 20 år drivit skolprojekt i Tanzania,  flera med bidrag från SIDA, har medverkat praktiskt genom sina erfarenheter och mångåriga kontakter. Utan dem hade detta skolprojekt inte kunnat genomföras. 

I februari 2013 besöker vi massajbyn Kwamadule tillsammans med våra ledsagare Fagers. Jag blir klädd till massajkvinna och upptagen i massajernas gemenskap. Hövdingen och hans män visar att de börjat lägga grunden till ett skolhus med två klassrum för att de allra yngsta barnen ska få börja i skolan. Det var över 1 mil till närmaste grundskola, dit de äldre barnen gick till fots. Byledningen önskade hjälp att färdigställa skolan, då massajerna själva inte hade möjlighet att bidra med mer pengar. De trodde att jag, som var MP (Member of the Parliament), skulle kunna påverka svenska staten. Men genom att berätta för företag och vänner, som jag har kontakt med, lyckades jag få in pengar så skolan kunde byggas! Kostnaden för skolan beräknades till 63 000 SEK.

Invigning av Björnskolan 2014

Den 10 feb. 2014 invigdes den nya skolan som kallas Björnskolan efter Björn Berg (grundare av Naprapathögskolan) och tillika huvudsponsor. Jag invigningstalade och öppnade skolan. Naprapathögskolan, Stockholm hade donerat 60 000 SEK. Torrtoaletter, skolmöbler och regnvattentank bekostades av Överums skol-projekt, byborna själva och privata gåvor från svenskar. 126 barn var inskrivna i en förskoleklass och klass 1-2. 64 flickor och 62 pojkar. Glädjen och tacksamheten var stor!

Medel från SIDA får enbart användas till verksamhet, byggnader måste finna andra finansieringar.  För skolans verksamhet svarar således den tanzaniska myndigheten. Jag avtalade med guvernören om tre grundläggande principer för skolans verksamhet:

  • Pojkar och flickor ska undervisas tillsammans och på lika villkor. 
  • Undervisningen ska ske lika oberoende av elevernas religion
  • Undervisningen ska bedrivas av utbildade lärare

Lärarbostad med regnvattentank & solcellsanläggning

I okt 2016 var Maj-Britt och Kent Fager åter i Kwamadule. Tack vare Naprapathögskolan och mitt engagemang stod nu en möblerad lärarbostad klar med tillhörande regnvattentank och en solcellsanläggning. Budgeten för själva huset var 72 500 SEK och Naprapathögskolan var återigen huvudsponsor med 33 000 plus 12 500 för solcellsanläggningen i lärarbostad och skolhus. Resterande kostnader sponsrades av olika svenska vänner. Antalet barn vid skolan var nu 328, förskoleklass och klass 1–3. Skolan hade inte plats för alla barn, så man hade även undervisning utomhus. De hade börjat bygga ännu ett skolhus, men pengarna var slut när man nått fönsterhöjd, varför de vädjade om support. ”Framtida utmaningar är; ytterligare klassrum, flera lärare, lärarhus, toaletter, sjukklinik samt kontor, bibliotek och kök till skolan. Men allt som vi hittills fått till vår by är ett stort mirakel”, sa regionens skolansvarige.

Två skolhus

I okt 2017 gjorde Maj-Britt och Kent Fager ett nytt besök för att följa upp resultatet av donationer från Sverige. Skolhus nr 2 med tillhörande vattentank stod klart! Stort tack och hälsningar framfördes till de svenska donatorerna, Naprapathögskolan, som donerat 62 000 SEK och övriga svenskar som bekostade vattentanken med 30 000 SEK. 374 barn gick nu i skolan från förskoleklass och klass 1–4. Alla barn fick skrivhäften, pennor och sudd, som köpts i närmaste stad och kostade ca 1200 SEK. Stor glädje.  ”Ni har kommit med ljuset till vårt område” sa den ansvarige skolmannen denna gång och uttryckte sin och bybefolkningens stora tacksamhet.

I mars 2018 gjorde vi ett nytt besök för att själva se helheten, hur skolan fungerade, användes och förvaltades. Naturligtvis ville vi också se utvecklingen i byn.

Björnskolan blir en fullständig grundskola

Barnantalet hade ökat från starten 2014, från 124 elever till 484 vid detta besök. Fem lärare är anställda men fler klassrum och lärare behövs. Runt skolbyggnaderna har man planterat buskar, blommor och träd för att binda jorden samt för att göra utemiljön trivsam och vacker. Vid skolan går barn från olika samhällsgrupper, stammar och religionstillhörighet. Samverkan med kommunen, närsamhället/ byarna och kyrkan bidrar till en positiv utveckling och bra samarbete över gränser. Man har nya visioner för framtiden: fler klassrum så att man får hela grundskolan utbyggd, ytterligare lärarhus, toaletter, dispensär och t o m att eleverna en dag ska få börja studera i secondary school.

I ett samtal med guvernören framkom att om jag kunde ordna finansiering till ytterligare ett skolhus med två klassrum så skulle det innebära att Björnskolan blev en fullständig grundskola. Vidare skulle då massajeleverna som lyckades nå kunskapskraven efter genomgången Primary school få möjlighet att studera på statliga Secondary school. Vi gjorde den överenskommelsen och utmaningen var och är fantastisk. Våra massajelever skulle på allvar ges möjlighet att integreras i det tanzaniska samhället. En utveckling som stämmer överens med vår målsättning.

När jag fick möjlighet att tala under detta besök lovade jag också medel till att fler toaletter skulle byggas.

Detta var en särskild gåva från familjen Berg. Elevernas och lärarnas förtjusning gick inte att ta miste på. Applåderna talade sitt språk.

Besöket denna gång gjordes av mig Yvonne och Jan-Willy Andersson tillsammans med Maj-Britt och Kent Fager. P g a mycket regnande var vägen besvärlig och rätt svårframkomlig på vissa ställen men vår chaufför Emmanuel Mhando hade hyrt en Toyota Landcruiser för dagens äventyr, så allt avlöpte väl.

Vi bjöds på sång, dans, tal, lunch, visning av skolhus, lärarbostad, vattentankar samt tacktal av ”wardcouncilor” m fl. skolansvariga personer. Alla skolbarn fick skrivhäften och pennor som inhandlats i Handeni för 1 200 SEK (300 000 TZS). Yvonne köpte också 400 bananer, som delades så att alla barn fick sin del. Vilken fruktstund!

3 skolhus

Löftet i mars 2018 om pengar till flera toaletter; 3 för flickor och 3 för pojkar samt en lärartoalett i en och samma länga skulle naturligtvis hållas. Den 3 aug. 2018 skickades 27 250 SEK för detta ändamål. 

Elevantalet ökar och man har behov av flera klassrum, helt naturligt. Skolan byggdes från början för åk 1-2 och varje år startade en ny årskurs tills samtliga 7 finns.

Överenskommelsen med guvernören var viktig. Tack vare en generös huvudsponsor och andra givare kunde bygget av skolhus nummer 3 påbörjas hösten 2018. Deras önskemål var att bygga två klassrum och ett lärarrum mellan klassrummen. Genom dialog och vidare beräkningar beslutar vi att hjälpa till med de två klassrummen, för att alla årskurser nu skulle kunna få var sitt klassrum (1-7). Lärarrummet avstod vi från och erbjöd istället lärarna låsbara lärarskåp i sina klassrum. Beräknad kostnad enligt budget från Kwamadule var ca 88 000 SEK.


Lärarbostad med regnvattentank & solcellsanläggning

I okt 2016 var Maj-Britt och Kent Fager åter i Kwamadule. Tack vare Naprapathögskolan och mitt engagemang stod nu en möblerad lärarbostad klar med tillhörande regnvattentank och en solcellsanläggning. Budgeten för själva huset var 72 500 SEK och Naprapathögskolan var återigen huvudsponsor med 33 000 plus 12 500 för solcellsanläggningen i lärarbostad och skolhus. Resterande kostnader sponsrades av olika svenska vänner. Antalet barn vid skolan var nu 328, förskoleklass och klass 1–3. Skolan hade inte plats för alla barn, så man hade även undervisning utomhus. De hade börjat bygga ännu ett skolhus, men pengarna var slut när man nått fönsterhöjd, varför de vädjade om support. ”Framtida utmaningar är; ytterligare klassrum, flera lärare, lärarhus, toaletter, sjukklinik samt kontor, bibliotek och kök till skolan. Men allt som vi hittills fått till vår by är ett stort mirakel”, sa regionens skolansvarige.

Två skolhus

I okt 2017 gjorde Maj-Britt och Kent Fager ett nytt besök för att följa upp resultatet av donationer från Sverige. Skolhus nr 2 med tillhörande vattentank stod klart! Stort tack och hälsningar framfördes till de svenska donatorerna, Naprapathögskolan, som donerat 62 000 SEK och övriga svenskar som bekostade vattentanken med 30 000 SEK. 374 barn gick nu i skolan från förskoleklass och klass 1–4. Alla barn fick skrivhäften, pennor och sudd, som köpts i närmaste stad och kostade ca 1200 SEK. Stor glädje.  ”Ni har kommit med ljuset till vårt område” sa den ansvarige skolmannen denna gång och uttryckte sin och bybefolkningens stora tacksamhet.

I mars 2018 gjorde vi ett nytt besök för att själva se helheten, hur skolan fungerade, användes och förvaltades. Naturligtvis ville vi också se utvecklingen i byn.

Björnskolan blir en fullständig grundskola

Barnantalet hade ökat från starten 2014, från 124 elever till 484 vid detta besök. Fem lärare är anställda men fler klassrum och lärare behövs. Runt skolbyggnaderna har man planterat buskar, blommor och träd för att binda jorden samt för att göra utemiljön trivsam och vacker. Vid skolan går barn från olika samhällsgrupper, stammar och religionstillhörighet. Samverkan med kommunen, närsamhället/ byarna och kyrkan bidrar till en positiv utveckling och bra samarbete över gränser. Man har nya visioner för framtiden: fler klassrum så att man får hela grundskolan utbyggd, ytterligare lärarhus, toaletter, dispensär och t o m att eleverna en dag ska få börja studera i secondary school.

I ett samtal med guvernören framkom att om jag kunde ordna finansiering till ytterligare ett skolhus med två klassrum så skulle det innebära att Björnskolan blev en fullständig grundskola. Vidare skulle då massajeleverna som lyckades nå kunskapskraven efter genomgången Primary school få möjlighet att studera på statliga Secondary school. Vi gjorde den överenskommelsen och utmaningen var och är fantastisk. Våra massajelever skulle på allvar ges möjlighet att integreras i det tanzaniska samhället. En utveckling som stämmer överens med vår målsättning.

När jag fick möjlighet att tala under detta besök lovade jag också medel till att fler toaletter skulle byggas.

Detta var en särskild gåva från familjen Berg. Elevernas och lärarnas förtjusning gick inte att ta miste på. Applåderna talade sitt språk.

Besöket denna gång gjordes av mig Yvonne och Jan-Willy Andersson tillsammans med Maj-Britt och Kent Fager. P g a mycket regnande var vägen besvärlig och rätt svårframkomlig på vissa ställen men vår chaufför Emmanuel Mhando hade hyrt en Toyota Landcruiser för dagens äventyr, så allt avlöpte väl.

Vi bjöds på sång, dans, tal, lunch, visning av skolhus, lärarbostad, vattentankar samt tacktal av ”wardcouncilor” m fl. skolansvariga personer. Alla skolbarn fick skrivhäften och pennor som inhandlats i Handeni för 1 200 SEK (300 000 TZS). Yvonne köpte också 400 bananer, som delades så att alla barn fick sin del. Vilken fruktstund!

3 skolhus

Löftet i mars 2018 om pengar till flera toaletter; 3 för flickor och 3 för pojkar samt en lärartoalett i en och samma länga skulle naturligtvis hållas. Den 3 aug. 2018 skickades 27 250 SEK för detta ändamål. 

Elevantalet ökar och man har behov av flera klassrum, helt naturligt. Skolan byggdes från början för åk 1-2 och varje år startade en ny årskurs tills samtliga 7 finns.

Överenskommelsen med guvernören var viktig. Tack vare en generös huvudsponsor och andra givare kunde bygget av skolhus nummer 3 påbörjas hösten 2018. Deras önskemål var att bygga två klassrum och ett lärarrum mellan klassrummen. Genom dialog och vidare beräkningar beslutar vi att hjälpa till med de två klassrummen, för att alla årskurser nu skulle kunna få var sitt klassrum (1-7). Lärarrummet avstod vi från och erbjöd istället lärarna låsbara lärarskåp i sina klassrum. Beräknad kostnad enligt budget från Kwamadule var ca 88 000 SEK.


Nya skolbänkar

Den 1 okt 2019 sände vi över 19 500 SEK till skolmöbler. Klassrummen behövde naturligtvis bänkar och lärarskåp. 

Skolhus nr 3 är klart men det fattas ca 50 sittplatser eftersom antalet elever stigit till 708 ( jan 2020). De från World vision skänkta plastbänkarna från år 2015 har kapsejsat. Vi har fått en beräknad kostnad för bänkar som behövdes på 17000 kr. Vi har nu skickat över 20 000 SEK för detta ändamål.

Skolbänkarna tillverkas i snickeriet i staden Handeni och fraktas ut på lastbil. Under hösten 2019 kom så mycket regn så det dröjde flera månader innan bänkarna kom på plats i det första klassrummet i skolhus 3. Vägarna översvämmas ofta vid kraftiga regn, som t ex då vi invigde skolan 2014 och vi gick till fots, eller i mars 2018 då vi åter besökte Kwamadule, var en hel bro bortspolad så bilen fick köra ut i bushen för att komma runt. Därför kan det ta tid med transporter av allt byggmaterial och möbler, vilket också kan innebära ökade kostnader.

Från ingen skola 2012 till en utbyggd grundskola

Med avseende på skolans plats i detta massajområde med allt vad det innebär av regnperioder, dåliga vägar och rådande kulturella skillnader är detta skolprojekt i sig märkvärdigt, då det på så kort tid har skett en sådan utveckling i området! Från ingen skola alls 2012 till en helt utbyggd grundskola, årskurs 1 till 7, med tillgång på vatten, toaletter och lärarbostad under tiden 2013-2019. Helt otroligt! Tack vare god samverkan, en generös huvudsponsor och andra givare, modern kommunikation och en ansvarsfull tanzanisk kontaktman, Kipojo, samt erfarna kontaktpersoner från Sverige, Fagers, har detta varit möjligt.

I skrivande stund har responserna präglats av stor tacksamhet från såväl Kwamadule som guvenören, DC. Inga nya önskemål har lyfts fram, snarare berättelser om hur väl skolan fungerar. Den är en stolthet och har visats upp som mönsterskola. Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen av den.”