Blogg

Naprapathögskolan är den största högskolan i Norden inom avancerad manuell medicin. I vår blogg samlas inlägg om naprapati och nyheter från Naprapathögskolan. Här publiceras också länkar till artiklar och TV-inslag om naprapati.

Naprapathögskolan på utbildningsmässa

Naprapathögskolan på SACO-Stockholm 2013

Naprapathögskolan var på plats på SACO utbildningsmässa i Stockholm 2013. Beräknat antal besökare var 11 000 så det var full fart hela dagen! Utöver personal från skolan hade vi studenterna Nina Pal och Even Mannsåker med oss samt naprapat Patricia Wiedel från Specialistgruppen.

Fler bilder hittar du på Facebook.

Poster Naprapati

Naprapati – effektivare & billigare än ortopedi

Den 7 november kommer Titti Lilje, leg. naprapat & doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola, till Naprapathögskolan och berättar om sin hälsoekonomiska utvärdering av naprapatbehandling.

Öppet hus på Naprapathögskolan

Öppet hus på Naprapathögskolan

Studierektor Helène Schulte hälsade alla besökare välkomna i aulan och gick igenom programmet för kvällen; informationsmöte, rundvandring med studentdemonstrationer samt avslutning med mingel och frågestund.

Rektor Eva Skillgate inledde med att kort presentera definitionen av naprapati samt hur naprapatin grundades i USA av Oakley Smith, inspirerad av bland annat tjeckisk manuell medicin, för drygt 100 år sedan.

Naprapatin i Sverige har funnits sedan 1970 då Björn J:son Berg efter studier i USA tog med sig behandlingsformen hem. Han tog till sig av våra nordiska massagetekniker och skapade på så sätt den nordiska naprapatin. Naprapatprogrammet blev snabbt en populär utbildning som lockade många studenter och naprapaterna är idag den största gruppen inom utövare inom manuell medicin.

Skillgate avslutade sin del av presentationen med att gå igenom några viktiga årtal i Naprapatins historia exempelvis legitimation 1994, studiemedel 2001, skyddad yrkestitel 2006 och etablerad forskningssamverkan med Karolinska institutet 2009.

Presentationen fortsatte med att Naprapathögskolans studierektorer Helène Schulte och Helene Hultholm gjorde en översiktlig redogörelse för naprapatprogrammets studieplan; ”en bred basmedicinsk utbildning med specialisering inom naprapatisk manuell terapi.”

Kvällen fortsatte med rundvandring i Naprapathögskolans lokaler. Studenter från årskurs två demonstrerade neurologiskt status och massage och studenter från årskurs fyra demonstrerade undersökning och behandling av akut lumbago.

Lakartidningen.se om naprapati

Muskuloskeletala besvär bör behandlas med naprapati

Naprapat Titti Lilje har genomfört den  första hälsoekonomiska studien om behandlings- och kostnadseffekter av naprapati för så kallade oprioriterade ortopediska öppenvårdspatienter. Studien har nyligen publicerats i Clinical Journal of Pain. I en randomiserad klinisk prövning, där 78 patienter inkluderats, visades att behandlingseffekten av naprapati var bättre än konventionellt ortopediskt omhändertagande vid olika typer av vanliga muskuloskeletala besvär i framför allt axel/arm och knä/fot. En hälsoekonomisk utvärdering visade också att naprapati var billigare. Studien gjordes i samarbete med Institutet för hälsoekonomi och Karolinska institutet.

Naprapat Fredrik Johansson

Svenska Tennisförbundet fortsätter samarbete med naprapat

Svenska Tennisförbundet har valt att även efter Naprapat Tommy Erikssons förnämliga insatser under många år inom Svensk Tennis herrlandslag fortsätta att arbeta med naprapat Fredrik Johansson, lärare vid Naprapathögskolan och doktorand vid Gent University.

European College of Sport Science Barcelona

European College of Sport Science, en av världens största kongresser inom fältet ”sport science”, hölls i år i Barcelona. På plats var leg. naprapat, tillika lärare vid Naprapathögskolan Martin Asker. Martin presenterade sitt masterarbete med inriktning på behandling av skulderadaptioner hos unga handbollsspelare samt en sammanfattning av tre examensarbeten från Naprapathögskolan inom samma område. Ett annat intressant tema på kongressen var myter vs fakta kring ämnet bålstabilitet.

Nedan hittar du Martin Askers rapport med länkar.

ecss-kongressen-barcelona-2013