Personal vid Naprapathögskolan

Det livslånga lärandet

Vi på Naprapathögskolan är stolta över er studenter och er vilja att lära!

Efter grundutbildningen som leder fram till naprapatexamen tar nästa fas vid, dvs. det livslånga lärandet. I enlighet med det som Utbildningsdepartementet har konstaterat så anser Naprapathögskolan att ”det livslånga lärandet är allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala värld vi lever”.

2020 innebär att vi på ett naturligt sätt summerar de 50 år som gått sedan Naprapathögskolan startade samt blickar framåt och ställer frågan vart är vi på väg…? Naprapathögskolan har kontinuerligt arbetat med att vara en viktig aktör för att stimulera det livslånga lärandet.

Jag vill tillsammans med studierektorer, klinikchef och ordförande Naprapatigruppen återigen adressera frågan om vidareutbildningskurser med att betona vikten av det mejl alla studenter vid Naprapathögskolan fick av studierektor under höstterminen.

”Att vilja vidareutbilda sig är för de flesta naprapater ett naturligt steg i utvecklingen då man, som ni skall göra, arbetar med människor. Detta för att tillägna sig mer kunskap, för att man vill veta mer och för att det också gagnar patienten men det är även nödvändigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv då man behöver uppdatera sig om vilka nya vetenskapliga rön som gäller inom ens profession.

Många av våra föreläsare som kommer hit uttrycker också just det, att de uppskattar så att komma hit och föreläsa hos oss, just på grund av er vetgirighet. Er önskan att förkovra er är något som vi verkligen uppskattar och som vi verkligen hoppas att ni kommer att ta med er genom hela ert yrkesverksamma liv.

Då det erbjuds en uppsjö av kurser utanför grundutbildningen med varierande innehåll är det vår önskan att ni som studenter, men även då ni efter fyra års studier är yrkesverksamma naprapater, är selektiva i ert val av kurser som ni går och kritiskt granskar de kurser som erbjuds.

Det är lätt att svepas med av någon som är karismatisk och förkunnar ”sanningar” men det som är så viktigt att komma ihåg är att vår utbildning och även vårt yrkesutövande, enligt Socialstyrelsen, skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Som legitimerad vårdgivare får man således inte ”blanda” professioner som är legitimerade med de som går under kvacksalverilagen (kapitel fem i Patientsäkerhetslagen) och jobba lite ”efter eget huvud”. Ni är ju väl drillade i att det inte är det som innebär ”beprövad erfarenhet”.

Välj bara de kurser ni kan stå för – inför Socialstyrelsen. Och är det svårt att veta – be den som är kursansvarig skicka det vetenskapliga underlaget för kursen innan ni anmäler er.

Så fortsätt att förkovra er, gör det helhjärtat men gör det klokt och med eftertanke!”

Vänliga hälsningar,
Helène

HELÈNE SCHULTE
PRINCIPAL  |  MD  |  PhD

NAPRAPATHÖGSKOLAN – SCANDINAVIAN COLLEGE OF NAPRAPATHIC MANUAL MEDICINE
KRÄFTRIKET 23A  |  114 19 STOCKHOLM  |  SWEDEN