Naprapathögskolan flygfoto

Då har äntligen det nya läsåret 2019-20 dragit igång!

Hoppas sommaren varit fantastisk! Som rektor ser jag som vanligt med glädje fram emot att ”köra igång” det nya läsåret. Kanske ännu lite mer denna gång. Läsåret som vi har framför oss är ju ett JUBILEUMSÅR – Naprapathögskolan firar 50 år som utbildningsinstans. Det kommer självklart att uppmärksamma på flera olika sätt.

Att driva utbildning innebär att hela tiden ligga i framkant och leda utvecklingen inom ämnet, i vårat fall naprapatisk manuell medicin. Vi måste hela tiden ställa oss frågan ”Hur utbildar man studenter till att bli de allra bästa naprapaterna”?

Utbildningsplanen 2020

Med den nya ”Utbildningsplanen 2020” som är under bearbetning är vår målsättning att den professionella utvecklingen och det vetenskapliga förhållningssättet ska förtydligas. Det innebär en uppdatering av ffa. pedagogiska inlärningsmetoder, den kliniska naprapatin och examinationsformerna.

Utbildningens fokus kommer självklart fortfarande att ligga inom olika manuella behandlingstekniker som också kompletteras av patientcentrerade förklaringsmodeller.

Samtidigt som utbildningen ständigt måste utvecklas så ska vi självklart inte glömma bort det faktum att utbildningen redan idag är riktigt bra!

  • Naprapathögskolan har bedrivit naprapatutbildning i snart 50 år, vi vet vad vi gör!
  • Utbildningen innehåller mer praktisk & klinisk undervisning och patientkontakt än någon annan utbildning vi känner till
  • Vid högskolans klinik, den största i sitt slag, utförs årligen ca 40 000 behandlingar
  • Kring 90% av våra patienter kan i hög eller mycket hög grad rekommendera ett besök på högskolans klinik
  • Över 80% av de som besöker kliniken för något besvär upplever att de är förbättrade eller helt återställd
  • Utbildningens kvalitet och kvaliteten på de naprapater som verkar i samhället har möjliggjort milstolpar såsom legitimation, skyddad yrkestitel och studiemedel
  • Tillsammans med yrkesförbund och yrkesverksamma naprapater har vi byggt naprapatprofessionen till att bli den dominerande i Norden inom avancerad manuell medicin.

Jag hoppas att ni känner att utbildningen vilar på en trygg och stabil grund och att ni kan känna er stolta över de kunskaper & förmågor som lärs ut vid Naprapathögskolan.

Med det team av kollegor som jag har förmånen att dagligen arbeta tillsammans med så har vi de allra bästa förutsättningarna att skapa ett fantastiskt läsår!

Varmt välkomna till ett nytt läsår vid Naprapathögskolan!

Vänliga hälsningar,
Helène

HELÈNE SCHULTE
PRINCIPAL  |  MD  |  PhD

NAPRAPATHÖGSKOLAN – SCANDINAVIAN COLLEGE OF NAPRAPATHIC MANUAL MEDICINE
KRÄFTRIKET 23A  |  114 19 STOCKHOLM  |  SWEDEN