Nya tider kräver nya lösningar! Årets examensuppsatser på Naprapathogskolan läggs fram via Google Meet. Här ser vi examinator Thomas Gustafsson; överläkare, professor i klinisk fysiologi och forskare inom muskelfysiologi, som deltar direkt från Karolinska Institutet.

Ett test i kritiskt vetenskapligt tänkande

Under föregående vecka har årets avgångsklass vid Naprapathögskolan fått testa sina förmågor i sitt kritiska vetenskapliga tänkande. Det var dags för de återkommande redovisningarna av studenternas examensarbeten.

Inte mindre än 35 arbeten lades fram och granskades av examinatorer från bland annat Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Sophiahemmet Högskola, Linköpings Universitet och Mittuniversitetet. Att döma av diskussionerna verkar examinatorerna överlag vara mycket nöjda med studenternas insatser, vilket självklart känns mycket tillfredsställande!

Förmågan att kritisk granska sitt egna och andras arbete är en enormt lärorik process som förhoppningsvis kommer att fortsätta under hela det yrkesverksamma livet. Jag vet hur mycket tid som författarna lagt ner genom hela arbetsprocessen.

Redovisningarna detta år hölls uteslutande digitalt vilket fungerade mycket bra. Dock är det självfallet alltid mest givande att kunna träffas och diskutera tillsammans på plats.

Jag vill framföra ett stort tack till alla författare, opponenter, handledare, examinatorer, åhörare och all personal vid Naprapathögskolan för mycket väl genomförda redovisningar. Grattis till er i DN51 som genomfört ett gediget arbete med mycket lyckat resultat. Nu är ni ännu ett steg närmare slutmålet…!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan