Professor, leg. naprapat Eva Skillgate presenterar årets bästa C-uppsats vid Naprapathögskolan

Examensavslutning DN 51

Kära klass DN51 eller rättare sagt, numera examinerade naprapater och kära kollegor. Det är med stor glädje som jag idag hälsar alla hjärtligt välkomna till Naprapathögskolans examensavslutning!

Den här dagen är en stor dag som många av er har längtat efter och sett fram emot.

Men det blir inte alltid som man har tänkt sig… det kom någonting emellan oss… någonting som gjorde att vi, i alla fall inte nu, kunde få fira tillsamman.

Så även om vi inte kan träffas just nu, och det faktum att vi får skjuta examenshögtiden och festen på framtiden, så vill vi ju ändå uppmärksamma er! För det är ju faktiskt nu och inte sen som ni tar examen….

Ni har under de fyra åren hos oss vid Naprapathögskolan skaffat er gedigna kunskaper inom såväl huvudämnet naprapati såsom inom idrottsmedicin, medicinska ämnen och anatomi och fysiologi. Ni har även tidigt etablerat en unik patientkontakt som gör att ni nu är väl rustade för att påbörja nästa fas… det verkliga yrkeslivet.

Behovet av naprapater är stort i samhället eftersom nästan alla människor någon gång får ont i rygg, nacke, axlar, leder eller drabbas av en idrottsskada; den typ av besvär som naprapaten är specialist på att behandla. Ni kommer att kunna påverka människors hälsa och göra en märkbar samhällsnytta.

Självklart har de här gångna 4 åren varit fulla av mycket studier och tungt arbete men också av massor av glädje och skratt. Det har varit ett stort nöje att få ha er hos oss så den här dagen är också förknippad med en liten tår i ögat då vi faktiskt måste ta avsked från varandra.

Jag är helt övertygad om att jag talar från oss alla vid Naprapathögskolan när jag säger att vi att vi är oerhört stolta över era fantastiska prestationer och insatser under de gångna åren.

Därför känns det tryggt att kunna ge er examensbevisen!

Jag vill ge er de varmaste gratulationer samt lyckönskningar i er framtida yrkeskarriär! Ni har de bästa förutsättningarna att bli framgångsrika naprapater!

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan

Program

Naprapathögskolans Examensavslutning DN 51
fredagen den 29e maj 2020

Inledande tal

Rektor, Helène Schulte

Utmärkelser

  • Bästa teoretiker presenterad av Studierektor, leg. naprapat, Camilla Bolin: Oskar Torstensson
  • Bästa kliniker-praktiker presenterad av Ordföranden Naprapatigruppen, leg. naprapat, Claes Ekström samt Klinikchef, leg. naprapat, Patrik Otteberg: Sarah Lindgren
  • Bästa C-uppsats inom naprapati presenterad av Ordförande NVR, professor, Eva Skillgate: Felix Sjöstrand & Madeleine Naidoo Björnstad
  • Bästa C-uppsats inom idrottsmedicin presenterad av Ordförande leg. naprapat Anna Lundeberg, Naprapatsektion av SFAIM (Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin) & Idrottsmedicinsektion SNF: Daniel Edlund

Lärartal

leg. naprapat Nidal Awad.

Avslutande tal

Ordförande Svenska Naprapatförbundet, SNF, leg. naprapat Henrik Gadde samt Vice ordförande Norges Naprapatförbund, NNF, leg. naprapat Christofer Engström