FHM nya rekommendationer om munskydd

Folkhälsomyndigheten publicerade i dagarna nya rekommendationer om användandet av munskydd inom hälso- och sjukvården. 

Rekommendationerna baseras på en ny översiktlig genomgång av litteraturen som genomförts på artiklar publicerade efter april 2020. Litteratursökningen fann att det finns ett svagt vetenskapligt underlag för att munskydd har effekt som source control när det gäller covid-19. Det finns inga studier av visirs effekt som source control, vare sig vid covid-19 eller andra luftvägsinfektioner. Liknande bedömningar har också gjorts av US CDC och Public Health Ontario, Kanada.

Med hänsyn till ökad smittspridning i samhället i Stockholms län och förekomst av smittspridningar inom olika typer av vårdinrättningar finner Smittskyddsläkaren anledning att utvidga hittills gällande rekommendation för all personal verksam inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård.

Vid Naprapathögskolan fattades beslut om att införa användning av munskydd vid praktisk och klinisk undervisning 2020-09-30. Detta som komplement i vissa undervisningssituationer där det är svårt eller omöjligt att hålla distans. I första hand gäller fortsatt reglerna om att “STANNA HEMMA VID MINSTA SYMTOM”, FYSISK DISTANSERING och GOD HANDHYGIEN.

www.folkhalsomyndigheten.se/atgarder-minska-risken-smittspridning-covid-19-personal-vard-tandvard-omsorg.pdf

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan