Forskning

Forskning är en avgörande faktor för utvecklingen av vårt huvudämne och Naprapathögskolan genomför kontinuerligt satsningar på forskning inom naprapati.

Naprapathögskolans forskningssatsningar görs primärt genom vårt samarbete med Karolinska Institutet men även genom finansiering av forskarutbildning för naprapater.

Samarbete med Karolinska Institutet

Naprapathögskolan har sedan 2009 ett samarbetsavtal med IMM, Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Inom ramen för detta avtal görs kontinuerliga satsningar på forskning och utveckling. Exempelvis genomförs omfattande vetenskapliga studier av hög internationell kvalitet på Naprapathögskolans klinik sedan våren 2010. Resultaten av dessa studier, som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, ger viktiga svar på frågor kring exempelvis optimalt omhändertagande av patienter som söker naprapatvård, samt om hur symtom hos rygg- och nackpatienter varierar över lång tid, dvs. fördjupad kunskap om prognos vid ont i rygg och nacke.

Under rubrikerna Forskningsprojekt och Artiklar hittar du mer information om den forskning som bedrivs vid Naprapathögskolan.

Finansiering av forskarutbildning

Allt fler naprapater satsar på forskarutbildning och Naprapathögskolan finansierar, tillsammans med Svenska Naprapatförbundet, doktorander som utbildas till forskare vid exempelvis Karolinska Institutet och Ghent University. Doktoranderna spelar en central roll i de forskningsprojekt som drivs vid Naprapathögskolan.

Under rubriken Utbildning kan du läsa mer om forskningsanknytning inom naprapatprogrammet och hur Naprapathögskolans forskningssatsningar integreras i utbildningen.

Läs mer om den forskning som bedrivs inom naprapati på Svenska Naprapatförbundets webbplats.