BJÖRN-studien

Under åren 2005-2006 genomfördes BJÖRN-studien (Bra hJälp fÖr Rygg och Nacke) i ett samarbete mellan Naprapathögskolan och Karolinska Institutet.

Studien, som är en randomiserad kontrollerad studie, inkluderade 409 patienter med ont i ryggen och/eller nacken och syftade till att utvärdera effekten av naprapatisk manuell terapi. Resultatet visade att naprapatisk manuell terapi har kliniskt och statistiskt signifikant bättre effekt på smärta och funktion, på kort och på lång sikt, än råd och stöd att hålla sig aktiv, som getts av läkare, för patienter med ospecifika och funktionsnedsättande besvär.

Medarbetare vid Naprapathögskolan som är involverade i BJÖRN:

Eva Skillgate, leg. naprapat, docent och medlem i Naprapathögskolans vetenskapliga råd (projektledare)
Kari Paanalahti, leg naprapat, lärare, PhD

Publikationer baserade på BJÖRN:

  1. Skillgate E, Vingård E, Alfredsson L. Naprapathic manual therapy or evidence-based care for back and neck pain. A randomized, controlled trial. Clinical J of Pain, 2007, 23, 431-9. PMID: 17515742
  1. Skillgate E, Bohman T, Holm LW, Vingård E, Alfredsson L. The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain – results from a pragmatic randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Feb 5;11:26. PMID: 20137063
  1. Paanalahti K, Wertli MM, Held U, Holm LW, Åkerstedt T, Nordin M, Skillgate E. Spinal pain – good sleep matters: a secondary analysis of a randomized controlled trial. European Spine Journal. May 2015.  IN PRESS