KHAST-studien

I Sverige finns 32 000 registrerade handbollsspelare i åldrarna 13-20 år, och 38 handbollsprofilerade gymnasieskolor ackrediterade av Svenska Handbollsförbundet med 1 400 spelare på elitnivå. Smärta i skuldra/axel är vanligt och viktigt för att kunna förhindra att skador inträffar är att identifiera riskfaktorer. Högkvalitativa kohortstudier med uppföljning under flera säsonger där sådana faktorer utvärderas saknas.

Karolinska Handball Study (KHAST), som startade hösten 2014 har som övergripande mål att fördjupa kunskapen om skador och adaptationer i skuldran hos unga elithandbollsspelare. Specifika mål är att kartlägga funktion i nacke/skuldra, att bedöma hur mång som skadas under säsong, att undersöka om faktorer som kön, spelposition, träningsmängd och tidigare skulderskador är riskfaktorer samt resultatet av vanligt förekommande funktionella tester kan förutsäga risken för skador i skuldran hos unga elithandbollsspelare. KHAST är en prospektiv kohortstudie som skall inkludera ca 400 spelare i åldrarna 15-19 år från handbollsprofilerade gymnasieskolor i Sverige.

Spelarna besvarar en omfattande baslinjeenkät samt screenas enligt specifikt protokoll i nacke/axel/skuldra. Spelarna följs sedan med enkäter varje vecka under två säsonger för att registrera skador och hur mycket de spelat handboll. Projektet genomförs tillsammans med Svenska Handbollsförbundet och knutet till projektet finns ett internationellt expertråd  (idrottsmedicin, epidemiologi, biomekanik, statistik och ortopedi). Bland dem finns Markus Waldén, MD, PhD, som är en av Sveriges ledande forskare inom idrottsmedicin. Datainsamlingen beräknas pågå tom år 2017 och resultaten förväntas ha betydelse för prevention av skulderskador hos såväl handbollsspelare som för andra ”overhead-sporter” såsom tennis, simning och basket.

Extern finansiering: Folksam och Svenska Naprapatförbundet

Medarbetare vid Naprapathögskolan som är involverade i KHAST:

Eva Skillgate, leg. naprapat, docent och medlem i Naprapathögskolans vetenskapliga råd (projektledare)

Martin Asker, leg naprapat, lärare, och doktorand i projektet ansvarig för genomförandet.