KIC-studien

Forskningsprojektet Karolinska football Injury Cohort (KIC) syftar till att finna riskfaktorer för skador hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Målet är att 600 spelare skall delta, vilket gör studien till en av de största i sitt slag.

Det övergripande syftet med studien är att fördjupa kunskapen om skadeproblem hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Detta genom att kartlägga funktion i leder och muskler, bedöma prevalens och incidens av skadeproblem samt identifiera riskfaktorer genom att undersöka potentiella faktorers samband med skadeproblem

De forskningsfrågor gällande unga kvinnliga fotbollspelare som studien syftar till att belysa är:

  • Vilken är prevalensen av skadeproblem?
  • Vilken är incidensen av skadeproblem under ett säsong?
  • Vilka är riskfaktorerna för att utveckla skadeproblem?
  • Föreligger interaktion mellan riskfaktorer?
  • Vad är karaktäristiskt för de spelare som inte skadat sig?

KIC görs vid Karolinska Institutet i samarbete med Naprapathögskolan. Genomförandet av KIC är helt beroende av en stor insats av en rad studenter på Naprapathögskolan under ledning av Victor Lyberg, Martin Samuelsson och Nathan Weiss. Andra studenter som medverkar i KIC är Edvin Ambrus, Anton Ruthberg, Vibeke Greverud, Joanna Uggla,  Henrik Yttervik, Markus Nilsson, Dan Lindoff, Daniel Wesslund, Alexander Carlgren, Sirin Tiftikci, David Björkman, Filip Malmgren, Hanna Magnusson, Simon Millak, Truls Omsland, Eirik Pedersen, Victor Kristiansen, Joakim Bogren mfl.

Intresset för studien är stort både bland spelare, klubbar och forskare inom området. Studiens upplägg och genomförande har presenterats av projektledare professor Eva Skillgate vid flera stora idrottsmedicinska kongresser, bland annat på Svenska Fotbollsförbundets kongress i Stockholm, samt FIFAS internationella kongress  The Future of Football Medicine på Camp Nou i Barcelona.

Vill du veta mer om studien, kontakta Victor Lyberg i DN48 (Victor.Lyberg@ki.se) eller Eva Skillgate (Eva.Skillgate@ki.se)