MINT-studien

Det finns numera vetenskapligt stöd för att manuell terapi kan vara effektivt vid ospecifika besvär i rygg och nacke. Kunskapsläget om hur man på bästa sätt skall kombinera olika manuellmedicinska tekniker är dock otillräckligt.

The Manual Intervention Trial (MINT) är en omfattande randomiserad kontrollerad studie med tre behandlingsarmar som inkluderat 1 057 personer som sökt naprapatvård vid Naprapathögskolans klinik för ont i rygg och/eller nacke. Det primära syftet med att genomföra MINT var att jämföra effekten av olika kombinationer av naprapatisk manuell terapi (massage, muskeltöjning, spinal manipulation och spinal mobilisering), dels avseende önskade effekter som smärtlindring och ökad funktion, och dels avseende oönskade behandlingsreaktioner i direkt anslutning till den manuella behandlingen. Sekundära syften är att studera de primära frågeställningarna i undergrupper av patienter, och att studera faktorer som har betydelse för prognosen för ont i rygg och/eller nacken.

Studien, som genomförts i ett samarbete mellan Naprapathögskolan och Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center vid Karolinska Institutet, startade år 2010. Studiepersonerna har besvarat enkäter dels vi studiens start, och dels vid fyra tillfällen under det kommande året. Det mycket omfattande materialet i MINT har utgjort en betydande del i två avhandlingar vid Karolinska Institutet som handletts av Naprapathögskolans rektor Eva Skillgate.

 

Medarbetare vid Naprapathögskolan som är involverade i MINT:

Eva Skillgate, leg. naprapat, docent och medlem i Naprapathögskolans vetenskapliga råd (projektledare)

Kari Paanalahti, leg naprapat, lärare, PhD

Martin Asker, leg naprapat, lärare, doktorand

Jessica Lyander, leg naprapat, lärare

 

Publikationer baserade på MINT:

  1. Paanalahti KJ, Holm LW, Nordin M, Asker M, Lyander J, Skilllgate E. Adverse events after manual therapy among patients seeking care for neck and/or back pain. A randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disorders 2014 Mar 12;15:77. doi: 10.1186/1471-2474-15-77.
  2. Palmlöf L, Holm LW, Alfredsson L, Skillgate E. Expectations of recovery – a prognostic factor in patients with neck pain undergoing manual therapy treatment. Submitted 2015 to European Journal of Pain.
  3. Paanalahti Kari. Naprapathic manual therapy and other factors of importance for the prognosis of neck and back pain. Karolinska Institutet 2014. ISBN: 978-91-7549-640-5.
  4. Palmlöf Lina. Neck pain – factors of importance for the prognosis. Karolinska Institutet 2014. ISBN: 978-91-7549-633-7.