SMASH tennisstudie

Med start i februari 2018 genomför Karolinska Institutet en studie i samarbete med Svenska Tennisförbundet, Svenska Naprapatförbundet samt Naprapathögskolan med titeln: ”Är faktorer som tränings- och tävlingsvolym av betydelse för axel- och skulderskador samt ryggbesvär hos svenska tennisspelare under ungdomsåren?”

Ansvariga forskare för studien är:
Docent Eva Skillgate, Karolinska Institutet. eva.skillgate@ki.se
PhD Fredrik Johansson, Karolinska Institutet. Fredrik.johansson.1@ki.se

Bakgrund

Många idrotter har utvecklats enormt de sista 10-15 åren och tennisen utgör inget undantag. De fysiska, tekniska, taktiska och mentala färdigheter som krävs leder till att unga spelare tidigt specialiserar sig på sin idrott. De fysiska kraven inkluderar samtliga fysiska kvaliteter som uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, koordination och balans. Under ungdomsåren måste spelaren därmed förbereda sig succesivt för att på sikt kunna möta de krav som ställs på den högsta nivån (ITF, ATP, WTA).

Sett ur ett skadeperspektiv har tidigare studier under relativt lång tid visat att tennisen är påfrestande för muskler, senor och leder vilket gör att det är oerhört viktigt med en bra balans mellan träningsbelastning, tävling och återhämtning.

I denna studie som är unik och den första i sitt slag vill vi nu studera hur våra svenska tennisungdomar tränar, tävlar och återhämtar sig. Dessutom vill vi undersöka om det finns någon koppling till skador i axel-skuldra och/eller rygg.

Genomförande

Under 3 intensiva veckor i februari 2018 kommer ett FYSIO-team att åka land och rike runt och genomföra screening tester på våra svenska tennisungdomar. Respektive region arrangerar testplatser och bjuder in spelare där screeningen sker. I tillägg till screeningen kommer de uttagna spelarna födda i intervallet 2005-1999 att svara på en enkät samt följas upp varje vecka under 12 månader via en app där spelarna svarar på frågor om ex; träningsmängd och skador.

WORK-SHOPS

I samband med våra stora nationella tävlingar (JSM, Båstad, SALK) kommer vi att arrangera korta workshops i ämnet träningsvolym och belastning samt hur detta förhåller sig till skador.

Resultat?

Forskning tar tid men vår ambition är att kunna analysera baslinjedata till sommaren 2018 och sedan succesivt bearbeta och analysera inkommen data fortlöpande.

Vill du veta mer?

Ta kontakt via mail med fredrik.johansson.1@ki.se om du har frågor och funderingar kring studien, vi ser fram emot en spännande resa!

Fredrik Johansson