STONE-studien

Att ha ont i nacken är ett mycket vanligt problem med stor inverkan på hälsa och livskvalitet.  Trots detta är kunskapen om nackbesvär fortfarande ofullständig, bl.a. rörande hur det detaljerade förloppet se ut över lång tid hos de som drabbats, och avseende hur man effektivt kan behandla besvären.

Mycket vanligt är att de som har nackbesvär rekommenderas massage och fysisk träning för sina besvär. I motsats till vad många tror, finns det dock inget eller endast måttligt vetenskapligt stöd för effekten av massage och träning vid nacksmärta. Vetenskapliga studier av hög kvalitet har gjorts i för liten utsträckning.

Stockholm Neck Trial (STONE-studien) är en randomiserad kontrollerad studie som skall inkludera 600 personer, 16-70 år, med subakuta eller långvariga besvär i nacke. Studiepersonerna lottas till en av fyra behandlingsalternativ; massage, fysisk träning, massage och fysisk träning, eller rådgivning. Denna design möjliggör en utvärdering av såväl var behandling för sig, som av en kombinerad behandlingsstrategi. Studiepersonerna följs under ett år och de primära utfall är smärta och funktion som mäts med enkäter. Dessutom skall studiepersonerna följas med sms varje vecka där funktionsnedsättande smärta skattas på en numerisk skattningsskala. Det ger projektet en extra dimension då viktig och efterfrågad information om förloppet av nacksmärta hos drabbade individer kan studeras.

Inkluderingen av studiepersoner i STONE startade hösten 2014, och projektet beräknas pågå till hösten 2017. Ca 340 av de planerade 600 studiepersonerna har inkluderats. STONE genomförs i ett samarbete mellan Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center vid Karolinska Institutet, Naprapathögskolan, University of Ontario Institute of Technology samt Canadian Memorial Chiropractor College i Toronto, Kanada. STONE förväntas ge en unik möjlighet att fördjupa kunskapen om förlopp och behandling för ett mycket stort folkhälsoproblem, i en stark forskningsmiljö.

 

Extern finansiering: Vetenskapsrådet och FORTE

 

Medarbetare vid Naprapathögskolan som är involverade i STONE-studien:

Eva Skillgate, leg. naprapat, docent och medlem i Naprapathögskolans vetenskapliga råd (projektledare)

Peter Viklund, leg naprapat, lärare

Kari Paanalahti, leg naprapat, lärare, PhD

 

Publikationer baserade på STONE-studien:

Skillgate E,  Bill AS, Côté P, Viklund P, Peterson A,  Holm LW. The effect of massage therapy and/or exercise therapy on subacute or long lasting neck pain – a study protocol for the Stockholm Neck trial (STONE) – a Randomized Controlled Trial . Submitted 2015 to Trials.