Möte i Forskningsnämnden, diskussioner kring forskningsstrategier vid Naprapathögskolan

Under förra veckan hölls möte i Naprapathögskolans Forskningsnämnd. Ordförande för nämnden är Martin Asker, Forsknings- och utvecklingschef. Medlemmar i nämnden från Naprapathögskolan är undertecknad i form av rektor, Eva Skillgate adjungerad professor, Per Palmgren pedagogisk ledare och Fredrik Johansson post-doc forskare. I nämnden ingår också docent Lena Holm. Som studentrepresentant medverkade Martin Sällstedt, ordförande Naprapathögskolans Studentkår och sekreterare var Caroline Alstergren.

Vid mötet behandlas frågor som rör forskningssamverkan, forskningssatsningar och projekt vid kliniken. Dessutom behandlas exemensarbetesprocessen utifrån etiskt godkännande och GDPR aspekter. Nämndens förhoppning är att kunna initiera ett nytt forskningsprojekt inom ramen för den framgångsrika och viktiga kliniska forskningen som under många år bedrivits vid Naprapathögskolans klinik inom kort.

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan