Framtidens anatomiundervisning

En viktig del i arbetet med den den nya utbildningsplanen för Naprapatprogrammet är att uppdatera utbildningens kursplaner. Den första, och även en av de viktigaste, kurserna som studenterna möter är anatomikursen.

Lärandemiljön inom anatomi kommer att präglas av interaktion mellan studenter och lärare för att stimulera aktivt lärande. Undervisningen kommer att bygga på ”blended learning” vilket innebär en blandning av olika lärmiljöer, dvs. traditionella lärarledda lektioner kombineras med digitala självinlärningsdelar. Detta ger större möjligheter att anpassa teknik och pedagogik vid olika tillfällen. Arbetet med utformningen av de nya kursplanerna sker tillsammans med Per Palmgren, lektor vid Naprapathögskolan och forskare inom pedagogik vid Karolinska Institutet, KI. Per har även suttit med i en av arbetsgrupperna som utformar det nya sexåriga läkarprogrammet vid KI.

Undervisningen kommer innehålla moment av:

Flipped classroom

Studenterna går igenom materialet digitalt via förberedande studier både enskilt och i grupp. När de sedan möter lärare och medstudenter kan de fortsätta arbeta tillsammans men från en högre nivå och där gemensam tid kan ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt återkoppling/feedback.

Syntesföreläsningar

Syntesföreläsningar är ett sätt att låta studenterna ta del av digitalt videoinspelade sammanfattningar av den viktigaste och mest centrala kunskap som presenterats vid ett undervisningspass.

Progresstest

Progresstest är en skriftlig kunskapsbedömning (vanligtvis med flervalsfrågor) som administreras till alla studenter i ett utbildningsprogram samtidigt och med regelbundna intervall (vanligtvis två till fyra gånger per år) under hela programmet. I och med att testet omfattar flera områden, men bara innehåller ett begränsat antal frågor inom vart och ett, är det i princip omöjligt att plugga inför – vilket också är poängen. Man kan säga att idén är att studenterna ska tenta för att plugga, inte plugga för att tenta.

Exit test

Exit test är ett formativt utvärderingsverktyg som ger lärarna ett sätt att bedöma hur väl studenterna har förstått materialet de har lärt sig under klassrumsundervisning. Verktyg kan användas dagligen eller varje vecka, beroende på de material som undervisas.

3D4Medical

3D4Medical

Under det gångna läsåret har nyttjandet av det digitala utbildningsverktyget ”3d4medical” redan introducerats. Målet är att stödja studenternas lärande och att variationen i undervisningsmomenten ska ge de bästa förutsättningarna för utbildning av högsta kvalitet!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan