Fysisk aktivitet och coronapandemin

Nu befaras den ”tredje vågen” av coronapandemin och vikten av fysisk aktivitet är större än någonsin.

Att fysisk aktivitet är ett av de mest effektiva redskapen för att stärka hälsan är redan välkänt. Evidens från flertalet välkontrollerade studier visar att regelbunden fysisk aktivitet i minst måttlig intensitet och ökad motståndskraften mot virussjukdomar belyser också vikten av fysisk aktivitet även ur ett smittskyddsperspektiv.

I höstas kom WHO med nya rekommendationer om fysisk aktivitet. Huvudbudskapen är att öka rörelsen i vardagen och minska stillasittandet samt att det krävs 2,5 till 5 timmars fysisk aktivitet på måttlig ansträngningsnivå i veckan för att nå betydande hälsovinster. Befolkningsundersökningar före pandemin visar dessvärre att en stor andel av befolkningen inte kommer upp i dessa nivåerna. I en debattartikel i Läkartidningen föreslås därför att Folkhälsomyndigheten kompletterar sitt budskap ”Stanna hemma vid symtom, håll avstånd och tvätta händerna” med ”Rör dig mer, sitt mindre och var fysiskt aktiv minst en halvtimme varje dag”. Visst kan man bara instämma!

Under våren kommer Folkhälsomyndigheten för första gången lansera svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat långvarigt sittande, vilka ska utgöra ett stöd i befintliga verksamheter som arbetar med fysisk aktivitet. Ser fram emot det!


Vänliga hälsningar,


Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan