God fortsättning på det nya året 2021!

Först och främst vill jag framföra ett stort tack för allas insatser under det förra minst sagt märkliga året!
Trots att det var ett slitsamt år så är jag fortfarande helt övertygad om att vi har lärt oss ofantligt mycket och att vi tagit enorma steg framåt i utvecklingen av naprapatprogrammet. Förhoppningsvis gör det att vi upplever 2021 som lite ”lättare” trots att fortfarande befinner oss i en fas där smittspridningen är enormt hög. Även om VT21 inte kommer att vara som ”vanligt” igen så hoppas vi att de åtgärder och anpassningar som vi gjort av undervisning kommer falla väl ut.

Vid sidan av detta har vi flera givande nya projekt att se fram emot. Samarbetet med XAMK i Finland inom masterprogrammet samt utvecklingen i Norge i och med det glädjande beskedet om autorisasjonen av naprapater är några. Dessutom kommer Naprapathögskolan under terminen välkomna fler nya konsultlärare inom manipulationskurserna samtidigt som den den digitala utvecklingen av utbildningen fortskrider.

Ser fram emot vårterminen tillsammans med er alla!


Vänliga hälsningar,
Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor