Hälsoekonomisk forskning visar på goda resultat för naprapatin som behandlingsform jämfört med ortopedbehandling 

En åttaårsuppföljning av hälsoeffekter och kostnader av naprapati för icke-kirurgiska patienter som remitterats till ortoped publicerades i ”Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease” i januari. Det är den allra första – och hittills enda – studien som undersökt om man med hjälp av specialiserad manuell terapi som naprapati kan korta ortopedköer och om det är kostnadseffektivt. Den nu publicerade studien är också den första långtidsuppföljningen som är längre än 12 månader. Resultatet är ”dominant”, dvs naprapati visade sig både ge bättre hälsa och kosta betydligt mindre än den behandling som kontrollgruppen fick från ortoped. Studien belyser problem vid triagering av patienter med muskuloskeletala besvär inom vården idag.

Artikelns försteförfattare är legitimerad naprapat Titti Lilje, och disputerad inom Tillämpad hälsoteknik och artikeln har skrivits i samarbete med ortoped, hälsoekonomer på Karolinska Institutet och Lunds universitet, Maurits van Tulder, professor i Tillämpad hälsoteknik och en av huvudpersonerna under världskongresserna i Low back and pelvic pain och initialt tillsammans med fyra naprapatstudenter.

Läs hela artikeln här.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan