Naprapati - ett framtidsyrke

Hälso- och sjukvårdspersonal är ett framtidsyrke

Statistiska centralbyråns senaste rapport visar att hälso- och sjukvårdspersonal är ett framtidsyrke.

Enligt den senaste rapporten från Statistiska centralbyrån (SCB) pekar trenderna på att hälso- och sjukvårdspersonal är ett viktigt framtidsyrke med god arbetsmarknad. SCB genomför regelbundet långsiktiga analyser och prognoser för arbetsmarknaden och utbildningsområdet. Den senaste rapporten, ”Trender och Prognoser, 2023: Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2040”, framhåller tydligt att behovet av hälso- och sjukvårdspersonal förväntas öka på grund av den ökande andelen äldre i befolkningen. Enligt SCB:s prognoser förväntas antalet personer över 80 år i Sverige öka med 55% fram till år 2040. Rapporten pekar på risken för brist inom flera utbildningsgrupper inom hälso- och sjukvården, såsom grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Även om naprapater inte nämns specifikt i rapporten inkluderas kategorin fysioterapeuter, vilket kan anses vara den närmaste relaterade yrkesgruppen.

Med den ökande efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt inom områden som fysioterapi och relaterade yrken, kan det innebära goda möjligheter och stabilitet för naprapater i framtiden. Att välja en utbildning inom detta område kan vara ett klokt och lovande karriärval!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan