Har Naprapathögskolan helt ”flippat”?

Jamen det kan man väl säga att vi har… dvs. vi försöker att vända på inlärningsprocessen. Avsikten med ett ”flippat klassrum” är att studenterna ska arbeta aktivt på lektionerna istället för att passivt sitta igenom föreläsningar och få ”kunskapen hälld över sig”.
Principen är att genomgångar och föreläsningar som i huvudsak innebär envägskommunikation från läraren till studenterna görs via digitala verktyg. Syftet är att studenterna ska få möjlighet att förbereda sig så att när de möter lärare och medstuderande ska man kunna fortsätta arbeta tillsammans från en högre nivå än om föreläsningen skulle ta tid i det direkta mötet. Arbetssättet innebär större flexibilitet och individualisering samt skapar ett ökat inslag av interaktion och reflektion. Mycket av undervisningen i det flippade klassrummet innebär digitala lösningar och distansstudier. Under den rådande coronapandemin har digitaliseringen inom högre utbildning rekordsnabbt utvecklats. Även om vi fortsatt befinner oss i ett pandemiläge så verkar de som att många utbildningar runt om i landet är eniga om att den påtvingade omställningen gått över förväntan. Fördelar med med digitalt driven undervisning som lyfts är att det underlättar att studera i sin egen takt och inspelat material ger bättre utrymme för repetition och nya sätt att samarbeta studenter emellan.

Så ja Naprapathögskolan har ”flippat” en del, där vi anser att studieformen kan vara mer effektiv och attraktiv än traditionell ”katedral undervisning”. Samtidigt bedriver Naprapathögskolan manuell medicinsk utbildning och precis som namnet gör gällande är händerna arbetsredskapen och där sociala dimensioner enormt viktiga för att  kunna utvecklas professionellt till en god terapeut.

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan