Helène Schulte

Helène Schulte utsedd till rektor vid Naprapathögskolan

Leg. läkare och medicine doktor, Helène Schulte, blir ny rektor på Naprapathögskolan från den 1 augusti. Helene har under det senaste läsåret varit tillförordnad rektor, och före dess studierektor sedan 2009.  Helène Schulte doktorerade 2005 med avhandlingen  “Human experimental pain models: Methological & analgesic studies” vid Karolinska Institutet, och har även arbetat på Anestesi-, intensivvård- och smärtkliniken på Karolinska sjukhuset och med specialintresset akutmedicin vid UCLA, USA.

-Naprapathögskolan utgör en unik plats för utbildning och forskning inom manuell medicin, säger Helène Schulte. Här bedrivs den största naprapatutbildningen i världen och mitt mål är att genom hög kompetens, engagemang och kritiskt tänkande bidra till den fortsatta utvecklingen av naprapatin.

Rekryteringsarbetet har hanterats av högskolans rådgivande styrelse med ordförande f.d. riksdagsledamot Yvonne Andersson. Som underlag för rekryteringen genomfördes en enkätstudie bland Naprapathögskolans personal, lärare, handledare och studentkår samt styrelserna för Svenska respektive Norska Naprapatförbunden. Svaren från enkäten har varit vägledande i arbetet och legat till grund för hur stor betydelse olika egenskaper i kravprofilen tillmätts.

Naprapathögskolans VD, Inger Berg:

-Helène har under året som tillförordnad rektor visat ett stort engagemang för verksamheten och en stor lyhördhet gentemot både studenter, lärare och personal. Och det ska bli väldigt spännande att se hur utbildningen utvecklas framöver, för jag är övertygad om att Helène Schultes smittande entusiasm och kompetens kommer göra en redan nu mycket bra utbildning ännu bättre.

-Jag vill hitta nya sätt att få studenterna att utvecklas i studierna och utforska nya vägar för olika inlärningsprocesser, säger Helène Schulte. Jag vill också erbjuda ett antal vidareutbildningskurser och stärka samarbetet med andra utbildningsinstanser. Syftet är att underlätta den akademiska processen, vilket är något som jag anser är väldigt viktigt. Året som tf. rektor har varit ytterst stimulerande och jag kan bara med tillförsikt se fram emot nya projekt för att kunna leda Naprapathögskolan in i framtiden.

leg. naprapat Camilla Bolin

Camilla Bolin utsedd till studierektor vid Naprapathögskolan

Leg naprapat Camilla Bolin blir ny studierektor från den 1 augusti, en tjänst hon kommer att dela med  leg. naprapat Helene Hultholm. Inte heller Camilla är ny för verksamheten utan har redan haft tjänsten som tillförordnad under det gångna året. Camilla har sedan 2009 varit chef för Naprapathögskolans klinik, en roll hon kommer att behålla även framöver. -Vi ser stora positiva synergieffekter med att en och samma person innehar tjänst både som klinikchef och studierektor säger Inger Berg.

– Att kombinera rollen som klinikchef med rollen som studierektor har gett mig en djupare insyn i verksamheten och i studenternas vardag, säger Camilla Bolin. Jag ser mycket fram emot att få fortsätta bidra till Naprapathögskolans utveckling, samtidigt som jag har förmånen att arbeta med kärnämnet, klinisk naprapati.

Naprapathögskolans Advisory Board hälsar våra två medarbetare Helène och Camilla varmt välkomna till sina tjänster som rektor respektive studierektor och ser fram emot många år av fortsatt gott samarbete.

Naprapathögskolan
Stockholm 2016-05-27

Ladda ner pressmeddelande som PDF.