Naprapatstudenter

Hur kommer nästa läsår att se ut?

Nu stundar ledighet för de flesta vid Naprapathögskolan. De studerande har gått på sommarlov för ett tag sedan och nu kan även personalen påbörja sina semestrar efter att ha planerat nästa läsår. Hur kommer då nästa läsår att se ut?

På plats eller på distans

Naprapathögskolans förhoppning är att kunna återgå till mer undervisning på plats samtidigt som vissa kurser, även fortsättningsvis, kommer att ges som webbföreläsningar på distans. Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens besked från den 15:e juni där man lättat på kravet på att utbildning och examination ska ske på distans. Detta är såklart ett mycket glädjande besked!

Allt kommer dock inte att bli som vanligt. Av de veckovisa enkäter som genomförts under vårterminen 2020 framgår tydligt att studerandena uppskattar digitala undervisningsformer inom teoretiska kurser och önskar att denna möjlighet kan kvarstå.

Distansundervisningen, dvs. sådan som kan ske helt utan krav på fysisk närvaro, kommer endast att ges för studerande på termin 1 som uteslutande består av teoretiska kurser.

3D4Medical

IKT – informations- och kommunikationsteknik

Med de erfarenheter som vi hittills fått av digitaliseringen av undervisningen finns det mycket goda möjligheter till fortsatt pedagogisk utveckling. Som ett led i att stärka detta arbete har därför en ny studierektorstjänst inrättats vid Naprapathögskolan inom IKT (informations- och kommunikationsteknik).

IKT-ansvarig studierektor kommer att planera, utveckla, implementera, driva och handleda användningen av digitala verktyg inom undervisningen.

Håll i, håll ut, håll avstånd!

Folkhälsomyndighetens restriktioner om allmänna sammankomster ska självklart även fortsättningsvis följas vid Naprapathögskolan. Undervisningstillfällen eller möten med fler än 50 personer ska därför undvikas. När myndigheterna ändar sina krav eller rekommendationer följer vi dessa.

Sammanfattningsvis ser förutsättningarna för höstens undervisning något lättare ut, men samtidigt kan ingen säga exakt hur coronapandemin kommer att se ute efter sommaren. Så, tillsammans med övriga utbildningsinstanser runt om i landet, blir vår uppmaning ”håll i, håll ut, håll avstånd”!

Det är allas ansvar att se till att smittläget går åt rätt håll under sommaren.

Med förhoppningar om en skön sommar!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan