Naprapat Oskar Nellgran

IKT-ansvarig vid Naprapathögskolan

Oskar Nellgran, leg. naprapat och studierektor blir IKT-ansvarig vid Naprapathögskolan och kommer att arbeta med kvalitets-, utvecklings- och pedagogiska frågor inom informations- och kommunikationsteknologi.

Oskar kommer att arbeta med dessa frågor parallellt med sitt uppdrag som studierektor för ÅK1 & 2. Den primära uppgiften blir att utveckla användningen av digitala möjligheter i den teoretiska, praktiska och kliniska undervisningen.

Behovet av den här typen av kompetens vid Naprapathögskolan ökar då vi står inför förändringar med den nya ”Utbildningsplanen 2020”. Viktigt att poängtera att digitala verktyg inom undervisningen aldrig kan ersätta utan ska ses som ett komplement till det som lärs ut av läraren i klassrummet!

Naprapathögskolan välkomnar Oskar till det nya uppdraget!

Vänliga hälsningar,
Helène