Implementering av den Norska  auktorisationen

Igår hade Naprapathögskolan möte med norska Helsedirektoratet för att föra processen om legitimation/auktorisationen av norska naprapater vidare. Stortinget beslutade om auktorisation av naprapater under 2020 och målsättningen är nu att den praktiska implementeringen av auktorisationen ska genomföras under 2022.

Eftersom Norge idag inte har någon utbildning för naprapater önskar därför Helsedirektoratet veta mer om den svenska naprapatutbildningen.
Vid mötet belystes bland annat följande:

  • Antal examinerade naprapater vid Naprapathögskolan per år?
  • Fördelningen av antalet norska studenter vid naprapatprogrammet?
  • Hur genomförs den praktiska tjänstgöringen under legitimationsåret?
  • Hur ser naprapatutbildningarna ut i resten av omvärlden?

Sammanfattningsvis ett givande och trevligt möte, där det kom upp konstruktiva tankar och förslag om olika samarbetsformer.

Naprapathögskolan följer självklart den viktiga processen om den norska auktorisationen av naprapater med tillförsikt och spänning.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan