Naprapat Björn J:son Berg

In Memoriam Björn J:son Berg 1943-2021

Det är med stor sorg vi meddelar att Naprapathögskolans grundare och rektor emeritus Björn J:son Berg har lämnat oss. Björn tog naprapatin till Norden och etablerade därmed en ny profession inom den nordiska hälso- och sjukvården. Han var en orädd visionär, en inspirerande lärare och en varm och generös människa. 

Till Amerika och tillbaka igen

Björn Jonsson, sedermera Björn J:son Berg, föddes 1943 i Värmland. Vid 17 års ålder reste han med sin mor Edith Jonsson till Amerika. De kom till New York och Björn åkte själv vidare därifrån till Chicago. 

När Björn en dag drabbades av akuta ryggsmärtor fick han hjälp av sin granne, Gordon Johnson. Den behandlingsmetod Gordon använde hade han lärt sig vid Chicago College of Naprapathy. Han var alltså naprapatstudent. Björn blev väldigt intresserad och inledde kort därefter sina studier till naprapat.

Björn hade Dr. Oakley Smith som lärare under sin tid på skolan och den 15 juni 1964 tog han sin examen och blev Dr. of Naprapathy. Åren 1964-1967 arbetade han som naprapat i Chicago, men 1968 bestämde han sig för att flytta till Sverige igen. Han flyttade till Örebro och startade en klinik där, Naprapatic Center. Björn fick snabbt många patienter och verksamheten blev omskriven och uppmärksammad i såväl radio som tidningar. Några patienter blev mycket intresserade av de behandlingsmetoder Björn använde och en av dem, K.G Bergström, från början sjukgymnast, blev den första att studera naprapati hos Björn. 

Naprapathic School och Förbundet Naprapathy

1970 grundade Björn Naprapathic School Stockholm, det som idag är Naprapathögskolan. Samma höst startade Björn ett interimsförbund, Förbundet Naprapathy, för Manuell Medicin. Namnet på förbundet byttes den 7 januari 1971 till Svenska Naprapatförbundet. 

Redan från början hade man höga krav på kvalitet och den grundläggande tanken från Björns sida var att skapa en utbildning som var ännu bättre än utbildningen i Chicago. De första åren, 1970-1973 följde man den studieplan som gällde för naprapatprogrammet vid Chicago College of Naprapathy. Naprapatutbildningen skulle även följa de riktlinjer som fastställts av Council on Colleges of the American Naprapathic Association, ett organ för ackreditering av institutioner som utbildar naprapater. På så sätt kom Naprapatutbildningen i Sverige att auktoriseras för att ge titeln “Doctor of Naprapathy – DN”. I den första klassen antogs 25 studenter.

År 1972 träffade Björn Inger Berg som kom att betyda mycket för naprapatutbildningen och naprapatin. Inger hade pedagogisk utbildning och organiserade och planerade verksamheten samt initierade arbetet med att utveckla nya kursplaner. 

Att starta privat utbildning inom medicin i början av 1970-talet mötte starkt motstånd från flera olika håll. Det politiska klimatet främjade inte privata initiativ över huvud taget och i synnerhet inte inom utbildning- och vård. Tidigt insåg Björn vikten av lärarkompetens varför ett omfattande arbete lades ner på att, trots ett initialt motstånd mot manuell medicin från läkar- och sjukgymnasthåll, rekrytera högkompetenta lärare. De läkare, docenter och professorer som i början av 70-talet antog utmaningen att arbeta med en utbildning som var helt ny i Sverige, gjorde stora och avgörande insatser för naprapatin och den fortsatta utvecklingen av naprapatprogrammet.

Den svenska naprapatutbildningen får sin särprägel

1973 låg en ny studieplan klar. I den lades stor vikt vid att utveckla studenternas differentialdiagnostiska kunskaper och undersökningsmetodik. Klassisk massage infördes som ett komplement till manipulationsbehandlingen. Detta låg helt i linje med Smiths syn på rörelsorgansrelaterade besvär, där de strukturer som finns i anslutning till lederna; muskler, nervvävnad och det Smith kallade connective tissue, bind- och stödjevävnad, spelar en viktig roll som orsaker till patienternas besvär. Den kombinationen av behandlingstekniker som skapades i 1973 års studieplan har sedan kommit att prägla den svenska naprapatutbildningen och de i Sverige utbildade naprapaternas sätt att arbeta.

Björn insåg tidigt vikten av att integrera teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Naprapathögskolans klinik blev det forum där studenterna under hela utbildningen fick möjlighet att applicera sina kunskaper i ett verklighetstroget sammanhang. Än idag är den omfattande kliniska praktiken ett utmärkande drag för naprapatutbildningen och även ett av de mest uppskattade utbildningsmomenten bland högskolans studenter.

Under 1980-talets senare hälft vidareutvecklades de mobiliseringstekniker som redan under Smiths tid var aktuella och idag är ett naturligt och viktigt komplement till manipulationsteknikerna. Även de för naprapaterna viktiga mjukdelsteknikerna utvecklades och just kombinationen av ledspecifik behandling och behandling av mjukdelar präglar naprapatens sätt att arbeta.

Arvet efter Björn J:son Berg

Genom alla år som yrkesverksam utmärkte sig Björn som en skicklig naprapat och en inspirerande föreläsare. Han var en uppskattad talare som inte värjde för vare sig filosofiska resonemang eller svåra frågor. Han rörde sig vant mellan teoretisk och praktisk undervisning med samma stora engagemang. 

En egenskap hos Björn som lämnat ett bestående avtryck på den svenska naprapatutbildningen var hans klarsynthet och förmåga att blicka framåt. Fokus låg alltid på att utveckla utbildningen och att knyta de skickligaste föreläsarna inom sina respektive områden till verksamheten. 

Genom naprapatin har Björns livsgärning fått betydelse för människor över hela Norden. Många minns hans omtänksamhet, humor och skratt. Han kommer för alltid att minnas som en orädd visionär, en inspirerande lärare och en pionjär inom den nordiska manuella medicinen.

Det livsverk Björn lämnar efter sig är även fortsatt i mycket goda händer. Betydande investeringar har under de senaste åren gjorts i verksamhetsutveckling och viktiga rekryteringar. Ett stabilt och långsiktigt ägarskap är säkrat genom Inger Berg som även leder högskolans styrelse samt Simon Berg som ledamot och förvaltningschef och den löpande verksamheten vilar tryggt i händerna på rektor Helene Schulte med stab. Naprapathögskolan har aldrig stått bättre rustad än nu att möta framtiden. 

Björn J:son Berg avled 2021-03-29 på Danderyds sjukhus efter en längre tids sjukdom.

In memoriam sammanställd av Simon Berg utifrån texter från bl.a. Naprapatins Grunder, Studentlitteratur 2009 samt Naprapathögskolans webbplats https://naprapathogskolan.se/naprapati/naprapatins-historia