Poster

International Conference & Exhibition on Orthopedics

Naprapaterna Madeleine Genberg och Hassan Aldudjaili rapporterar från kongressen International Conference & Exhibition on Orthopedics och berättar om deras posterpresentation.