Praktik på Naprapathögskolan

Karolinska Institutet genomför undersökning om evidensbaserad praktik inom manuell terapi

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) vid Karolinska Institutet genomför studie om evidensbaserad praktik inom manuell terapi. 

Syftet är att kartlägga uppfattningar, färdigheter och användning av evidensbaserad praktik inom de yrkesgrupper som arbetar med manuell terapi, varav naprapaterna är en av de mest framträdande i Sverige idag.

Med evidensbaserad praktik avses ett systematiskt användande av flera olika kunskapskällor (vårdgivarens expertis, bästa tillgängliga kunskap från forskning, samt patientens situation, erfarenhet och önskemål) vid beslut om insatser för sina patienter.

Resultaten kommer att kunna ligga till grund för utbildnings- och forskningsinsatser inom området evidensbaserad praktik, vilka kan bidra till att höja kvaliteten på vården och främja samverkan och integrering av naprapatin och den konventionella vården.

Titti Lilje,
Leg Naprapat, Teknol dr,
Stina.Lilje@ki.se

Eva Skillgate,
Leg Naprapat, Med dr, forskargruppsledare,
Eva.Skillgate@ki.se

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC)
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet