Kavla upp – inte enbart för att vi själva ska hålla oss friska, vi gör det även för varandra!


Hoppas att sommaren varit bra och att alla samlat god energi inför det nya läsåret som börjat!

Även om pandemin inte är över så är situationen just nu lugnare. Det innebär dock att vi fortsatt kommer att behöva anpassa verksamheten efter rådande omständigheter och är beredda med omställningar. Med de erfarenheter som vi skaffat oss under de senaste terminerna gör att vi med trygghet och glädje ser fram emot det kommande läsåret!

Naprapathögskolan uppmanar samtliga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinering mot Covid-19. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan. Detta så att vi ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra och fungerande läsår, speciellt viktigt då naprapatprogrammet bygger på mycket praktik och klinik med många nära kontakter.

Vi har ett mycket spännande läsår framför oss. Skolledningen och Naprapatigruppen fortsätter arbeta fram den nya utbildnings- och studieplanen som förhoppningsvis ska kunna börja gälla från och med HT22. Den bygger mycket på studentaktiverande pedagogik och manuell medicin ur en patientcentrerat synsätt. Samarbetet med den finska naprapatutbildningen kring masterprogrammet fortsätter. Dessutom hoppas vi att ett bredare vidareutbildningsprogram ska formas. Samverkan med de nordiska yrkesförbunden fortskrider kring viktiga strategiska frågor. IKT utvecklingen fortskrider i syfte att bygga upp en stabil grund med moderna utbildningsverktyg. Forskning- och utvecklingssidan förstärks. På kliniken går arbetet med det patientcentrerade arbetet vidare. Grundförutsättning för att allt detta ska kunna fullföljas är att vi tillsammans tar ansvar för att hindra spridningen av sjukdomen Covid-19.

Tack för fortsatt visad förståelse och att vi värnar om varandra.
Ser fram emot ett nytt innehållsrikt och spännande läsår tillsammans!


Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan