Inför ditt besök

Inför ditt besök på Naprapathögskolans klinik kan det vara bra att känna till våra rutiner, exempelvis att vi är en kontantfri klinik och att större delen av ditt första besök ägnas åt undersökning.

Bokning

Ett besök på Naprapathögskolans klinik bokas via onlinebokningen eller telefon +46 8 31 19 19.

När du ringer till kliniken ställer vår receptionist några frågor till dig och på så sätt bokas du hos en terapeut från rätt årskurs. Gör vi bedömningen att du behöver hjälp av någon annan vårdgivare, till exempel en läkare, kommer vi att rekommendera det.

Om du vill boka tid hos en student som du besökt tidigare eller fått rekommendation att gå till, bokas besöket via telefon.

Avbokning 

Om du måste avboka eller ändra din tid ska detta ske senast en vardag 24 timmar före besöket vilket kan göras per telefon eller via mejl. Besök som avbokas eller ändras senare faktureras.
Telefon +46 8 31 19 19
E-post klinik@nph.se

Besök

Betalning
När du kommer till kliniken checkar du in och betalar i receptionen. Observera att vi endast tar emot kort som betalningsmedel.

I det fall du har köpt ett erbjudande hos oss ska kvittot visas vid besöket, annars måste betalning ske på plats.

Hälsodeklaration och informerat samtycke
När du bokar ett nybesök får du ett mejl med två länkar till olika formulär, ett av formulären är en hälsodeklaration, den andra ett informerat samtycke till behandling. Fyll gärna i dessa online så sparas de automatiskt i din journal. Om du inte gör det online kan du göra det på papper vilket finns i receptionen, hälsodeklarationen ger du sedan till den naprapatstudent som tar emot dig. Det är viktigt att hälsodeklarationen fylls i korrekt eftersom det i den finns frågor som vi måste ta hänsyn till såväl inför undersökning som behandling.

Anamnes och undersökning
Naprapatstudenten kommer och hämtar dig i väntrummet och följer dig till behandlingsrummet. Där kommer du att få berätta och svara på frågor om dina besvär, i journalen kallas detta anamnes. Därefter följer en grundlig undersökning som baseras på din sökorsak och den information som framkommit i anamnesen.

Behandling och behandlingstid
Vid det första besöket kommer en stor del av tiden att ägnas åt anamnes samt undersökning. Undersökningsresultatet leder fram till en diagnos som i sin tur ligger till grund för behandlingsplanen Vid ett förstagångsbesök är alltså tiden för den manuella behandlingen kortare än vid ett återbesök. Observera även att terapeutens journalföring ingår i besökstiden. Det gör att den effektiva behandlingstiden blir kortare än vad som anges i bokningsbekräftelsen.

Frågor & svar

Räknas en behandling som friskvård?
Då en behandling på Naprapathögskolans klinik är momsbefriad räknas inte en behandling som friskvård. Det är upp till din arbetsgivare som beslutar om kvittot godkänns eller ej.

Tar ni emot kontanter?
Nej, vi är en kontantfri klinik och tar endast emot betalning via kort.

Hur lång är en massage / naprapatbehandling?
Ca 30-35 min. Vid första besöket kommer en stor del av tiden att gå åt till undersökning.
Studenterna har eget diagnosansvar och undersökningen utförs för att studenten ska kunna ställa en korrekt diagnos och lägga upp behandlingen därefter. För att få en bild av hur tidigare behandling påverkat vävnaderna görs en kortare undersökning även vid återbesök, du kan dock räkna med att det då är fokus på att åtgärda problemet du söker för.

Vad ingår i mitt bokade besök?
I din besökstid på ca 45 min ingår, utöver undersökning och behandling, även journalföring samt iordningställande av behandlingsrum innan nästa patient. Detta innebär att den faktiska tiden på behandlingsbänken blir kortare (ca 30-35 min) än den tid som syns i bokningen. 

Kan jag själv välja vem som ska behandla mig?
Du är välkommen att framföra önskemål, men du kan inte bestämma vem som ska undersöka och behandla dig. Krav av diskriminerande karaktär –  som till exempel könstillhörighet, etniskt ursprung, trosbekännelse eller liknande hos din terapeut kan inte uppfyllas. 

Vem utför behandlingen?
All undersökning och behandling utförs av studenter under handledning av legitimerade naprapater med god klinisk erfarenhet.

Har ni någon åldersgräns?
Barn och ungdomar under 17 år ska ha vårdnadshavare med sig under hela besöket men i övrigt har vi ingen åldersgräns.

Vad har jag på mig under en behandling?
Undersökning och behandling sker med patienten klädd i underkläder. Detta för att studenten ska kunna se eventuella asymmetrier samt kunna palpera (känna med händerna) muskler och leder för att komma fram till rätt diagnos.

Är det fler än en person i rummet vid behandling?
Under behandlingen kan handledare komma in i behandlingsrummet för att föra ett kliniskt resonemang med studenten, detta är en del av undervisningen. Handledaren bedömer själv om han eller hon ska hjälpa till med undersökningen men ingen behandling utförs av handledare. Som patient äger man inte rätt, oavsett orsak, att neka handledaren tillträde till behandlingsrummet. Studenterna har också i sin kursplan så kallade peer-to-peer moment där de sitter med varandra för att observera hur andra studenter jobbar.

Hur lång är behandlingsserien?
Behandlingsperioden kan variera från några veckor till månader beroende på vilket besvär och vad som orsakat detta. En längre behandlingsserie behöver inte betyda fler behandlingar utan kan innebära att du som patient har mer att arbeta med mellan besöken.

Vart ligger Naprapathögskolans klinik?
Observatoriegatan 17 i Vasastaden, Stockholm. 

Vad är Naprapathögskolans öppettider?
Öppettider: mån-fre kl 08.00-19.00

Kan man köpa presentkort på behandlingar på Naprapathögskolans klinik?
Ja, man kan köpa presentkort online. Läs mer om våra presentkort här.
Observera att presentkortet är giltigt i ett år efter inköpsdatum.

Kan man köpa flera behandlingar till rabatterat pris?
Ja, du kan köpa 5 eller 10 behandlingar och få det till ett rabatterat pris, läs mer om det här.
Observera att klippkorten är giltiga under innevarande läsår. 

Vad kostar en behandling?
Ett besök på Naprapathögskolans klinik kostar 350 kr och utförs av student under handledning av legitimerad naprapat med god klinisk erfarenhet.

Jag vill inte att ni sparar min journal, hur gör jag?
På Naprapathögskolans klinik tillämpas sammanhållen journalföring. Detta innebär att alla studenter och handledare som tjänstgör vid kliniken har åtkomst till alla journaler. Som patient kan man neka till sammanhållen journalföring, detta skall då meddelas behandlande terapeut. Enligt patientdatalagen (2008:355) måste journalen sparas.

Följer ni GDPR och patientdatalagen?
Naprapathögskolans klinik använder Clinicbuddy som leverantör av journalsystem och för att samla in hälsodata. Samtliga formulär är direkt kopplade till din journal. Du skickar informationen via en krypterad anslutning (https) och den går direkt till Clinicbuddy och deras databaser. Leverantören lyder under gällande lagar för GDPR, PUL, patientjournallag och patientdatalag. Dessa lagar innebär ett skyddsnät i hantering av din hälsodata och vi känner oss trygga i deras hantering. Ifall du vill ha mer tekniska detaljer kring exakta protokoll som är implementerade behöver vi vidarebefordra din fråga till någon av Clinicbuddys tekniker.

Är jag försäkrad under min behandling?
Som patient omfattas du av Naprapathögskolans patientförsäkring. Observera att Naprapathögskolan inte tar ansvar för personliga tillhörigheter.

Hur länge sparar ni mina journaler?
Hur länge en journal måste sparas stipuleras i patientdatalagen (2008:355). Om du har frågor är du välkommen att kontakta Naprapathögskolans klinik på telefon +46 8 31 19 19 eller e-post till klinik@nph.se.