Hjärta

Likabehandling vid Naprapathögskolan

Vad kan passa bättre på ”Alla hjärtans dag” än att belysa den grundläggande samhällsvärderingen om alla människors lika värde?

I det här blogginlägg vill jag betona vikten av likabehandling vid Naprapathögskolan. I tillägg till befintlig Studiehandbok samt övriga dokument gällande bland annat Akademisk uppförandekod/Code of Conduct, Klädkod mm. finns nu ett speciellt avsnitt i Studiehandboken DEL 3: Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Läs det!

”Naprapathögskolans mål är att erbjuda en trygg, tolerant och inkluderande studiemiljö fri från fördomar. Ingen som helst form av diskriminering tolereras. Eftersom det framtida yrkeslivet som naprapat går ut på att arbeta med människor är det ytterst viktigt att redan under studietiden inta ett professionellt förhållningssätt. Det här gäller i alla situationer gentemot studiekamrater, patienter, lärare, personal samt övriga personer.

För att nå dessa mål måste vi tillsammans bidra till en miljö som vi alla trivs i. Att beakta alla människors lika värde och att uppvisa ett professionellt förhållningssätt är grundpelare i detta arbete. Syftet med denna skrivelse är belysa allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid Naprapathögskolan, och vänder sig därför till såväl studenter som lärare, handledare och övrig personal. Dessutom är det av vikt att lyfta vad som gäller när likabehandling inte efterlevs. Det vill säga vad diskriminering innebär, vad man kan göra om du själv eller någon annan blir utsatt, vilket ansvar Naprapathögskolan har samt vad den som utsätter någon annan för diskriminering riskerar.

Studieklimatet vid Naprapathögskolan är mycket gott, vilket framgår av de årliga studentundersökningar som genomförs. Jag tror dock på möjligheterna att skapa än bättre förutsättningar för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och hoppas att denna skrift kan bidra till den utvecklingen!”

Ta hand om er & varandra idag på ”Alla hjärtans dag” och på resten av årets alla dagar!

Vänliga hälsningar,
Helène Schulte
Rektor Naprapathögskolan