Martin Asker blir ny Forsknings- och utvecklingschef (FoU) vid Naprapathögskolan

Uppdraget innebär ett ansvar för att nå verksamhetens mål med att bedriva evidensbaserad utbildning samt forskning och utvecklingsarbete inom manuell medicin.
Praktiskt innebär det att arbeta med att initiera, stödja och genomföra forsknings- och utvecklingsinsatser, samt att bidra till kunskaps- och kompetensutveckling vid Naprapathögskolan.  I tjänsten ingår verksamhetsutveckling, uppföljningar/utvärderingar och omvärldsbevakning inom forskning och utveckling samt att bidra med att identifiera angelägna utvecklingsområden. I uppdraget ingår också att främja samverkan med andra lärosäten, yrkesorganisationer och andra relevanta aktörer.

Martin tog naprapatexamen 2005 och har sedan 2007 arbetat som både lärare och handledare. Disputerade vid Karolinska Institutet 2019 med avhandlingen ”SHOULDER INJURIES IN ADOLESCENT ELITE HANDBALL PLAYERS”.

”-Jag brinner för klinisk och fältnära forskning samt implementering av evidensbaserad medicin i såväl utbildning som i klinik. Därför känns detta uppdrag väldig roligt och spännande och jag ser fram emot många intressanta projekt. Jag ser också fram emot många givande forsknings- och utvecklingssamarbeten med andra forskargrupper och universitet. ”

Naprapathögskolan hälsar Martin välkommen till sin nya tjänst och ser med stor glädje fram emot nya spännande projekt!


Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan