Oscar Pico

Massage och träning vid långvarig nacksmärta

Den 21 februari kl 09.00 på Karolinska Institutet disputerar doktorand Oscar Pico med en avhandling om massage och träning vid långvarig nacksmärta

Avhandlingen bygger på STONE-studien, den största RCTn (randomiserad kontrollerad studie)  i världen inom området (620 patienter) och som genomfördes för några år sedan i samarbete med Naprapathögskolan och med ett trettiotal naprapater som gav behandling och rådgivning.

Naprapathögskolans före detta rektor Eva Skillgate, numera professor vid Sophiahemmet Högskola ansvarig för studien & Naprapaterna Peter Viklund, Martin Asker och Fredrik Johansson har alla bidragit till de interventioner som utvärderas i studien.

Huvudhandledare för Oscar Pico är Eva Skillgate och opponent är professor Jan Hartvigsen, kiropraktor från Danmark och en av de främsta i världen inom området muskuloskeletal epidemiologi.

Det kommer att bli en spännande och intressant tillställning, av högsta relevans för naprapater och andra med intresse för träning och manuell behandling.

Ingen föranmälan krävs för att närvara vid disputationen.

Mer info: https://nyheter.ki.se/disputation-oscar-javier-pico-espinosa-imm?_ga=2.44807335.2095149563.1580378806-2123502088.1552650452