XAMK master in naprapathy

Masterutbildning i naprapati – Inget är omöjligt!

Att det statliga utbildningssystemet i dagsläget inte ger akademiskt status till naprapatutbildning som leder fram till ett yrke som socialstyrelsen utfärdar legitimation för med specialistkunskaper inom muskuloskeletala besvär, vår tids folksjukdom, är minst sagt speciellt. Att kunskaperna inom detta område behöver förstärkas och beforskas råder inget tvivel om. För att nå detta behövs akademisk status. Således ett moment 22.

Naprapatutbildningarna i Finland och Sverige har länge tillsammans sett över möjligheterna till vidare studier, högre utbildning, inom naprapati. Att XAMK nu startar Masterprogram i Naprapati i samarbete med Naprapathögskolan, som möjliggör studier på högre nivå och öppnar upp för vidare forskarutbildning inom ett ämne som verkligen behöver beforskas, är ett enormt stort framsteg och visar att ”inget är omöjligt”!

Mer information om examen finns tillgängligt här på vår webbplats: https://naprapathogskolan.se/xamk-startar-masterprogram-i-naprapati-i-samarbete-med-naprapathogskolan/ och på XAMKs webbplats https://www.xamk.fi/en/degrees/master-of-naprapathy/ fom. mars 2020.

Vänliga hälsningar,
Helène Schulte
Rektor Naprapathögskolan