Milstolpe inom naprapati tar form!

I veckan har delar av skolledningen haft möte med lektor Petter Koski vid XAMK beträffande samarbetet kring Masterutbildningen i naprapati.

Den nya utbildningen inom manuell medicin har hörsammats inom media där bla. Yle har sänt ett inslag ”om den unika högre utbildningen med studenter från både Finland, Sverige och Norge och som utgör en viktig väg framåt för naprapatin”. Under höstterminen 2021 planeras delar av utbildningen att ske vid Naprapathögskolan. Självklart ser vi fram emot det och hoppas innerligt att omständigheterna med corona tillåter oss detta. Temat kommer att vara ”Spine & Extremities: clinical reasoning, advanced diagnostics, treatments and mechanisms of action/effects.” Extra tacksamma är Naprapathögskolan då två anställda har blivit antagna och påbörjat utbildningen: Patrik Otteberg, leg. naprapat, Klinikchef och Administrativ chef & Stefan Bohlin, leg. naprapat, Studierektor.

Känns stimulerande att delta när en milstolpe inom naprapatin tar form!

Vänliga hälsningar,
Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan