Lakartidningen.se om naprapati

Muskuloskeletala besvär bör behandlas med naprapati

Naprapat Titti Lilje har genomfört den  första hälsoekonomiska studien om behandlings- och kostnadseffekter av naprapati för så kallade oprioriterade ortopediska öppenvårdspatienter. Studien har nyligen publicerats i Clinical Journal of Pain. I en randomiserad klinisk prövning, där 78 patienter inkluderats, visades att behandlingseffekten av naprapati var bättre än konventionellt ortopediskt omhändertagande vid olika typer av vanliga muskuloskeletala besvär i framför allt axel/arm och knä/fot. En hälsoekonomisk utvärdering visade också att naprapati var billigare. Studien gjordes i samarbete med Institutet för hälsoekonomi och Karolinska institutet.